Основні показники соціально-економічного розвитку
Старовижівського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
30,7
30,6
30,6
30,5
30,3
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–48
–79
–39
–118
–68
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,7
2,3
2,3
2,3
2,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1835
2206
2206
2672
3037
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,4
103,6
100,4
133,1
97,8
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
400
400
395
398
399
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
87
94
94
97
76
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
3
2
1
2
3
малі
84
92
93
95
73
у т. ч. мікропідприємства
71
83
85
88
66
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–0,2
–0,1
2,0
3,2
5,3
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
107
111
157
194
201
у розрахунку на одну особу, грн
3478
3611
5129
6343
6617
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
15,3
13,0
13,3
18,6
51,2
у розрахунку на одну особу, грн
494,9
423,6
431,8
607,0
1677,5
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
5,6
6,0
11,6
19,4
20,4
у розрахунку на одну особу, грн
183
196
378
635
671
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
16,1
13,4
19,4
19,4
21,8
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
14,0
11,8
18,1
18,2
20,4
продукція тваринництва
2,1
1,6
1,3
1,2
1,4
Виробництво, т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
9649
5608
8065
11137
9674
ріпак і кольза
881
959
892
1704
соя
418
477
1110
671
1410
картопля
573
247
236
187
460
культури овочеві
416
301
178
217
264
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
74
118
56
53
54
молоко
403
251
218
155
163
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
0,9
0,7
0,7
0,7
0,6
свині
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
2799
2430
485
1951
1377
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,2
1,7
2,4
3,7
8,3
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
76,5
97,2
77,5
83,9
136,5
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
2,8
4,1
3,9
3,9
40,2
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
781
1300
1167
965
1135
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
180
181
61
153
338