Основні показники соціально-економічного розвитку Турійського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
26,3
26,4
26,4
26,3
26,1
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–127
–31
–77
–130
–169
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,4
3,2
3,2
2,9
3,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1688
1928
2070
2249
2644
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,8
104,8
99,0
89,5
78,7
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
431
436
439
440
441
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
90
98
93
87
77
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
7
6
5
5
5
малі
83
92
88
82
72
у т. ч. мікропідприємства
60
72
70
65
54
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
14,3
5,5
45,4
115,3
87,2
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
99
117
146
162
184
у розрахунку на одну особу, грн
3741
4421
5538
6141
6999
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних ціна, млн.грн
48,8
33,8
27,2
52,5
86,0
у розрахунку на одну особу, грн
1846,2
1279,5
1031,4
1991,6
3282,5
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
12,5
1
1
у розрахунку на одну особу, грн
474
1
1
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
222,5
251,3
298,0
306,8
320,2
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
69,5
86,6
107,3
123,7
130,5
продукція тваринництва
153,0
164,7
190,7
183,1
189,7
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
32,9
39,9
52,2
58,7
74,2
буряк цукрових фабричний
18,0
17,1
22,5
17,0
26,1
ріпак і кольза, т
3662
7209
6768
12930
6843
соя, т
3522
4461
7307
5256
5267
картопля, т
1915
753
666
450
84
культури овочеві, т
211
39
293
37
1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
14,1
15,7
19,0
17,4
18,2
молоко
6,5
6,9
7,5
7,3
8,2
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
7,2
7,3
6,3
5,8
5,3
свині
9,6
11,2
12,1
17,5
18,7
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1128
576
9473
18047
1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
4,9
2,5
2,3
3,5
4,2
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
171,0
151,5
200,1
210,2
468,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
6,0
7,4
8,6
12,7
48,7
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
0,3
0,9
0,5
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
773
752
1216
894
3302
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
194
1062
127
90
579
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
15,2
15,3
8,2
5,7
5,12
у розрахунку на одну особу, дол. США
0,6
0,6
0,3
0,2
0,22

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2На 31 грудня.