Основні показники соціально-економічного розвитку Шацького району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
17,0
16,9
16,9
17,0
16,9
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–31
–52
–14
–63
–53
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,1
1,8
2,1
1,7
1,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2023
2047
2096
2473
2967
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
101,6
101,6
100,1
98,4
99,0
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
215
218
227
238
253
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
35
38
37
38
21
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
2
2
2
малі
33
38
37
36
19
у т. ч. мікропідприємства
24
31
31
32
15
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–1,5
–14,3
–11,3
–10,4
–2,5
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
155
180
237
304
310
у розрахунку на одну особу, грн
9116
10574
14047
17973
18354
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
43,6
22,2
52,9
48,7
40,2
у розрахунку на одну особу, грн
2550,8
1303,6
3112,1
2864,0
2368,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
9,4
7,0
7,6
1
1
у розрахунку на одну особу, грн
551
411
449
1
1
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., тис.грн
1010
1308
822
922
70
Виробництво зернових та зернобобових культур (у масі після доробки), т
156
137
1087
518
1
Кількість великої рогатої худоби, на кінець року, голів
426
426
208
327
у тому числі
 
 
 
 
 
корови
350
350
136
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
8,0
4,2
6,8
8,6
7,3
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
14,0
12,8
12,9
13,1
13,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
0,8
1,9
1,2
1,0
1,3
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
126
41
260
356
262
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
96
13
156
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
1
1
1
21,2
18,72
у розрахунку на одну особу, дол. США
1
1
1
1,2
1,12

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2На 31 грудня.