СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ЛУЦЬКА
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області


НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення м.Луцька, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 216,5 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 1105 малюків. У цьому ж періоді померло 1094 особи. Обсяг природного приросту значно зменшився і становив 11 осіб проти 121 особи у січні–червні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в міському центрі зайнятості перебувало на обліку 1780 безробітних (17,3% від кількості безробітних в області), що на 6,7% та на 18,0% менше, ніж відповідно місяць і рік тому. Із загальної кількості безробітних: 64,4% – жінки, 46,2% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня претендувала 1 особа (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 1435 осіб. Середній розмір допомоги  становив 2088 грн, що дорівнює 65,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 6,8 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 28,9 тис. домогосподарств на суму 22,1 млн.грн, що відповідно в 1,8 та 2,1 раза більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 764,8 грн (у січні–червні 2016р. – 651,2 грн).

Крім того, протягом шести місяців 11 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 34,1 тис.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги населення міста сплатило, враховуючи погашення боргів попередніх років, 316,2 млн.грн, або 91,7% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 5,8 млрд.грн, що становило 45,1% загальнообласних обсягів. В структурі реалізації 55,4% належало продукції переробної промисловості, у т.ч. машинобудуванню – 31,1%, виготовленню виробів із деревини, виробництву паперу та поліграфічній діяльності – 9,1%, виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 8,6%.

У розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 26,9 тис.грн, що у 2,2 раза більше загальнообласного показника.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства міста виконали будівельні роботи на суму 394,5 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 66,8% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 85,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 12,4% і 2,5%.

Будівельники м.Луцька виконали 78,5% всіх будівельних робіт. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–червні суб’єкти господарювання обласного центру експортували товарів на суму 82,8 млн.дол. США, що на 1,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., імпортували – на 456,0 млн.дол., що в 1,6 раза більше. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 373,2 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також від’ємне – 205,4 млн.дол.).

Підприємствами міста сформовано 26,9% загальнообласного обсягу експорту товарів та 68,1% – імпорту.

Серед експортованих за кордон товарів найвагомішими були поставки механічних пристроїв, пластмас, полімерних матеріалів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, деревини і виробів з неї, насіння і плодів олійних рослин, зернових культур, паперу та картону, м'яса та молокопродуктів.

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 55,9 млн.дол. (67,6% загального обсягу), що на 3,5% менше, ніж у січні–червні минулого року.

В імпорті переважали надходження нафтопродуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних пристроїв, недорогоцінних металів та виробів з них.

З країн ЄС надійшло товарів на суму 222,6 млн.дол. (48,8% загального обсягу), що в 1,8 раза більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Вагомі експортно–імпортні операції серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччиною, Польщею, серед інших країн – з Білоруссю та Російською Федерацією.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортні підприємства міста перевезли 971,7 тис.т вантажів, що на 16,8% менше обсягу січня–червня 2016р. Вантажооборот зріс на 11,7% і становив 156,6 млн.ткм.

Всіма категоріями перевізників виконано 457,9 млн.пас.км та перевезено 33,2 млн. пасажирів, що відповідно на 8,1% та на 3,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 18,7 млн. пасажирів, що на 2,1% менше, ніж у січні–червні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 14,5 млн. пасажирів, що на 12,3% більше, ніж рік тому.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017