СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ВОЛОДИМИРА-ВОЛИНСЬКОГО
ЗА 2015 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 429 млн.грн., що становить 2,3% загальнообласних обсягів, або в розрахунку на одного жителя 11 тис.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства міста виконали будівельні роботи на суму 11,2 млн.грн. Всі роботи виконані на спорудженні будівель.

Капітальний ремонт становив 63,9% загального обсягу будівельних робіт, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 22,2%, поточний ремонт – 13,9%.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств міста, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 30,2 млн.пас.км і перевезено 1,0 млн. пасажирів (відповідно на 12,5% та 20,9% менше, ніж у 2014р.), а також здійснено 1,1 млн.ткм і перевезено 74,1 тис.т вантажів (відповідно на 8,7% та 28,5% більше). У рейтингу міст та районів області за обсягами пасажирських перевезень місто посіло третє місце після міст Луцька і Ковеля.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–листопаді 2015р. становив 14,3 млн.дол.США, імпорту – 7,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2014р. експортно-імпортні операції зменшились відповідно на 20,8% і 12,7%. Позитивне сальдо становило 6,5 млн.дол. (у січні–листопаді 2014р. – також позитивне 9,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів переважали меблі, деревина та вироби з неї, текстильний одяг.

Вагомі експортні поставки здійснювались до країн Європейського Союзу (55,3% загального обсягу) та Казахстану (22,8%).

В товарній структурі імпорту переважали засоби наземного транспорту, крім залізничного, вироби з недорогоцінних металів, текстильні матеріали та вироби.

Найбільше товарів отримано з країн Євросоюзу (83,3% загального обсягу).

РИНОК ПРАЦІ

На кінець року в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 664 безробітних, що на 5,9% менше, ніж на початок, з них 81,5% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили в 66 разів перевищувала потребу в ній (в області – в 15 разів).

За сприяння служби зайнятості за рік працевлаштовано 1039 осіб, рівень працевлаштування становив 39,6% проти 34,4%  в області.

У грудні виплачено допомоги по безробіттю  в середньому по 1441 грн. кожному безробітному, що на 4,6% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.), в області відповідно 1330 грн. і на 3,5%  нижче.

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Протягом 2015р. за житло та комунальні послуги жителі міста сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 50,3 млн.грн., або 102,9% нарахованої суми.

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні отримали 6,9 тис. домогосподарств. Протягом 2015р. субсидії призначено 11,6 тис. домогосподарств на суму 5,0 млн.грн., що відповідно в 5,2 та 7,7 раза більше, ніж у 2014р. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство за рік зріс з 285,7 грн. до 425,8 грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення міста, за оцінкою, на 1 грудня 2015р. становила 39,3 тис. осіб. За січень–листопад внаслідок перевищення міграційного приросту (263 особи) над природним скороченням (72 особи)  кількість жителів зросла на 191 особу.

Збільшення рівня народжуваності зафіксовано лише у двох регіонах області, серед яких м.Володимир-Волинський. У розрахунку на 1000 наявного населення за 11 місяців 2015р. народилося 10,5 особи проти 10,3‰ – у відповідному періоді 2014р. Рівень смертності становив 12,5 померлих на 1000 наявного населення (в області – 13,2‰).

 

Інформацію оновлено 08 Лютого 2016