Соціально-економічне становище міста Ковеля
у січні–червні  2016 року

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення міста, за оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 69,3 тис. осіб.

За 5 місяців 2016р. народилося живими 336 дітей. Рівень народжуваності був нижчим від середньообласного показника і становив 11,7 живонароджених на 1000 наявного населення. За цей період зареєстровано смерть 360 осіб. Рівень смертності становив 12,5 померлих на 1000 наявного населення.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1629 безробітних, що на 1,3% менше, ніж рік тому, з них 75,3% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили в 24 рази перевищувала потребу в ній (в області – у 6 разів).

За сприяння служби зайнятості у січні–червні працевлаштовано 653 особи, рівень працевлаштування становив 21,1% проти 23,5% в області.

У червні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1189 грн, що на 18,0% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн), в області – відповідно 1391 грн і на 4,1%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 12,2 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 6,1 тис. домогосподарств на суму 4,7 млн.грн, що відповідно в 1,6 та 4,1 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство зріс з 300,4 грн до 765,5 грн.

Крім того, протягом шести місяців 54 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 93,9 тис.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі міста сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 48,7 млн.грн, або 131,1% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства міста реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 189,5 млн.грн, що становило 1,9% загальнообласних обсягів. Основна частка загального обсягу реалізації припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання та продукцію харчової промисловості.

У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на 2,7 тис.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства міста виконали 3,6% загальнообласних обсягів будівельних робіт на суму 13,9 млн.грн. На спорудженні інженерних споруд виконано 59,1% всіх робіт, решта – на будівництві будівель.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 58,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 28,4% і 13,1%.

Майже 70% загальноміських обсягів будівельних робіт виконали товариства з обмеженою відповідальністю «К.П.Верес», «Ідея», ПАТ «Ковельське шляхово-будівельне управління № 63».

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяги експорту-імпорту товарів у січні–травні становили по 4,4 млн.дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2015р. експорт зменшився в 2,5 раза, імпорт – збільшився на 6,8%. Позитивне сальдо становило 55,5 тис.дол. (у січні–травні 2015р. – також позитивне 7,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів переважали недорогоцінні метали та вироби з них, деревина і вироби з неї, пластмаси, полімерні матеріали.

Основу товарної структури імпорту складали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них, їстивні плоди та горіхи.

Основними партнерами підприємств міста є країни Європейського Союзу, на які припало 88,2% експорту товарів та 88,8% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств міста, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 53,4 млн.пас.км і перевезено 1,3 млн. осіб (відповідно на 1,4% більше та на 9,7% менше, ніж у січні–червні 2015р.), а також здійснено 28,3 млн.ткм і перевезено 55,3 тис.т вантажів (відповідно на 55,5% та 21,4% більше). У рейтингу міст та районів області за обсягами пасажирських перевезень місто посіло друге місце після м.Луцька.

 

Інформацію оновлено 03 Серпня 2016