СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА КОВЕЛЯ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області


НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення міста, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 69,3 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 365 малюків. За цей період зареєстровано смерть 358 осіб. Обсяг природного приросту у порівнянні з відповідним періодом 2016р. збільшився на 2 особи.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1426 безробітних (13,9% від кількості безробітних в області), що на 5,0% та на 12,5% менше, ніж відповідно місяць і рік тому. Із загальної кількості безробітних: 57,2% –жінки, 35,6% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 10 осіб (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 716 осіб. Середній розмір допомоги становив 1669 грн, що дорівнює 52,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 2,9 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 5,7 тис. домогосподарств на суму 5,6 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 984,2 грн (у січні–червні 2016р. – 765,5 грн).

Крім того, протягом шести місяців 102 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 277,6 тис.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі міста сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 60,9 млн.грн, або 102,8% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства міста реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 274,9 млн.грн, що становило 2,1% загальнообласних обсягів.

У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на 4,0 тис.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства міста виконали 2,3% загальнообласних обсягів будівельних робіт на суму 11,4 млн.грн. На спорудженні інженерних споруд виконано 56,5% всіх робіт, на будівництві будівель – 43,5%.

Капітальний ремонт становив 58,8% загального обсягу будівельних робіт, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 23,9%, поточний ремонт – 17,3%

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 9,0 млн.дол. США, імпорту – 9,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зросли на 58,8% і 49,6% відповідно. Від'ємне сальдо становило 177,1 тис.дол. (у січні–червні 2016р. також від'ємне – 464,6 тис.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів переважали деревина і вироби з неї, вироби з чорних металів та міді, пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них, текстильний одяг, їстівні плоди та горіхи.

Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та вироби.

На країни Європейського Союзу припало 85,4% обсягу експорту товарів та 87,4% імпорту.

Серед інших країн світу переважали поставки товарів до Російської Федерації та Білорусі, імпорт надходив з США, Китаю та Туреччини.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств міста, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 45,9 млн.пас.км і перевезено 1,3 млн. осіб (відповідно на 14,0% та на 0,1% менше, ніж у січні–червні 2016р.), а також здійснено 31,7 млн.ткм і перевезено 54,9 тис.т вантажів (відповідно на 4,7% більше та на 5,2% менше рівня відповідного періоду минулого року).

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017