СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА КОВЕЛЯ
ЗА 2016 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення міста, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 69,3 тис. осіб.

У 2016р. народилося живими 834 дитини. Рівень народжуваності у порівнянні з 2015р. збільшився з 11,5 до 12,0 осіб у розрахунку на 1000 наявного населення. За цей період зареєстровано смерть 742 осіб. Рівень смертності становив 10,7 померлих на 1000 наявного населення, нижчим він був лише в обласному центрі. Обсяг природного приросту в порівнянні з 2015р. збільшився в 1,6 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець 2016р. в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1237 безробітних, що на 20% менше, ніж на початок року, з них 71,7% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили у 18 разів перевищувала потребу в ній (в області – у 6 разів).

За сприяння служби зайнятості за 2016р. працевлаштовано 1681 особу, рівень працевлаштування становив 36,4%  проти  35,6% в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1778 грн, що на 11,1% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн), в області – відповідно 1928 грн і на 20,5%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016р. отримали 16,2 тис. домогосподарств. Протягом 2016р. субсидії призначено 18,4 тис. домогосподарств на суму 15,5 млн.грн, що відповідно на 26,1% та в 2,1 раза більше, ніж у 2015р. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство зріс з 509,0 грн до 845,0 грн.

Крім того, у 2016р. 114 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 231,2 тис.грн.

Протягом 2016р. за житло та комунальні послуги жителі міста сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 85,5 млн.грн, або 123,0% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства міста реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 435,9 млн.грн, що становило 2,0% загальнообласних обсягів.

У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на 6,3 тис.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства міста виконали 4,5% загальнообласних обсягів будівельних робіт на суму 57,8 млн.грн. На спорудженні інженерних споруд виконано 57,1% всіх робіт, решта – на будівництві будівель.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 53,8% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 37,2% і 9,0%.

Більше 74,0% загальноміських обсягів будівельних робіт виконали товариства з обмеженою відповідальністю «Ідея», «Будова», ПАТ «Ковельське шляхово-будівельне управління № 63».

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у 2016р. становив 12,2 млн.дол. США, імпорту – 14,9 млн.дол. Порівняно із 2015р. експорт зменшився на 56,0%, імпорт – збільшився на 20,5%. Від'ємне сальдо становило 2,7 млн.дол. (у 2015р. – позитивне 15,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів переважали деревина і вироби з неї, вироби з чорних металів та міді, пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них, текстильний одяг, їстівні плоди і горіхи.

Основу товарної структури імпорту складали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та вироби, м'ясо та субпродукти.

На країни Європейського Союзу припало 87,7% обсягу експорту товарів та 90,2% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств міста, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 113,0 млн.пас.км і перевезено 2,6 млн. осіб (відповідно на 1,6% більше та на 7,7% менше, ніж у 2015р.), а також здійснено 64,5 млн.ткм і перевезено 177,7 тис.т вантажів. Вантажооборот та вантажні перевезення зросли порівняно з попереднім роком у 1,5 раза. У рейтингу міст та районів області за обсягами пасажирських перевезень місто посіло друге місце після м.Луцька.

 

Інформацію оновлено 07 Лютого 2017