СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 51,5 тис. осіб.

У січні–червні народилися живими 273 дитини, що на 10 осіб більше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 457 осіб, що на 18 померлих більше, ніж у січні–червні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 643 безробітних (6,3% від кількості безробітних в області), що на 1,5% та на 3,2% менше, ніж відповідно рік і місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 38,7% – жінки, 26,3% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 23 особи  (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 581 особу. Середній розмір допомоги становив 1686 грн, що дорівнює 52,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 6,0 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 8,3 тис. домогосподарств на суму 5,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 653,4 грн (у січні–червні 2016р. – 2126,6 грн).

Крім того, протягом шести місяців 632 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,8 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 24,2 млн.грн, або 73,8% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 32,2 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 624 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 42,6 тис.га, що на 0,3 тис.га (на 0,8%) більше порівняно з 2016р.

Під зернові та зернобобові культури відведено 20,1 тис.га (на 1,7 тис.га, на 7,9% менше, ніж торік). Їх питома вага в загальній посівній площі (47,2%) скоротилась на 4,5 в.п.

Площу під технічними культурами (18,4 тис.га) збільшено на 3,0 тис.га (на 19,1%), з них сої (9,8 тис.га) – на 7,2%, ріпаку (4,6 тис.га) – у 1,7 раза, соняшнику (2,1 тис.га) – у 1,4 раза, цукрового буряку (1,9 тис.га) – на 12,2%. Кормовими культурами зайнято 4,0 тис.га, що на 1,0 тис.га (на 18,9%) менше порівняно з 2016р.

В районі зосереджені найбільші в області посіви технічних культур, зокрема сої та ріпаку, та другі за розміром – зернових та кормових культур.

У січні–червні сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 4,5 тис.т худоби та птиці у живій масі, що на 7,9% більше відповідного періоду 2016р., у т.ч. м’яса птиці, частка якої становила 86,3%, – на 7,4% більше, виробили 11,3 тис.т молока (на 5,9% більше). За обсягами виробництва молока район займав друге, м’яса – четверте місце в області і на нього припадало відповідно 26,8% та 8,8% цих видів тваринницької продукції.

В агроформуваннях на 1 липня 2017р. утримувалось 9,9 тис. голів великої рогатої худоби (на 3,1% більше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 3,7 тис. корів (на 0,1% більше), 2,1 тис. свиней (на 33,7% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 227,9 млн.грн, з яких 150,1 млн.грн (65,8% загального обсягу) – продукція рослинництва, 77,8 млн.грн (34,2%) – продукція тваринництва. У січні–червні реалізовано 25,6 тис.т зернових культур (у 2,2 раза більше, ніж за відповідний період 2016р.), 4,6 тис.т олійних культур (у 2,6 раза більше).

За обсягами продажу олійних культур аграрні підприємства району займали першу, зернових культур та молока – другу позицію в області.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 1,4 млн.дол. США, імпорту – 2,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції збільшились в 2,8 і 3,5 раза відповідно. Від'ємне сальдо становило 680,8 тис.дол. (у січні–червні 2016р. також від'ємне – 98,1 тис.дол.).

Експортували, переважно, зернові культури, деревину і вироби з неї, засоби наземного транспорту, крім залізничного, в країни Євросоюзу (44,1% загального обсягу), Азії (33,6%) та Єгипет (21,8%).

Імпортували з країн ЄС (96,9% загального обсягу), в основному, механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, живі тварини.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 17,0 млн.пас.км і перевезено 349,9 тис.осіб (відповідно на 0,4% та на 1,0% менше, ніж у січні–червні 2016р.), а також здійснено 1,0 млн.ткм і перевезено 1,5 тис.т вантажів (відповідно в 1,9 раза та в 1,7 раза більше рівня відповідного періоду минулого року).

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017