СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 51,5 тис. осіб.

У січні–березні народилися живими 142 дитини. За цей період зареєстровано смерть 225 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2016р. зменшився на 19,4%.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 702 безробітних (6,6% від кількості безробітних в області), що на 4,3% та на 0,1% більше, ніж відповідно рік і місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 41,3% жінки, 30,9% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувало 26 осіб (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 579 осіб. Середній розмір допомоги становив 1580 грн, що на 50,6% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 10,5 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 2,2 тис. домогосподарств на суму 4,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 2155,1 грн (у січні–березні 2016р. – 2314,6 грн).

Крім того, протягом трьох місяців 185 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 509,2 тис.грн.

Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 15,7 млн.грн, або 118,5% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 15,4 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 297 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–березні сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 1,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 27,1% менше відповідного періоду минулого року, у т.ч. – 1,5 тис.т птиці (на 32,7% менше), виробили 5,3 тис.т молока (на 3,7% більше). За обсягами виробництва молока район займав друге, м’яса – четверте місце в області і на нього припало відповідно 27,2% та 7,1% цих видів тваринницької продукції.

В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 10,1 тис. голів великої рогатої худоби (на 1,8% більше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. 3,8 тис. корів (на 1,8% більше), свиней – 2,4 тис. голів (на 28,6% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 138,8 млн.грн, з яких 102,6 млн.грн – продукція рослинництва, 36,2 млн.грн (26,1% загального обсягу) – продукція тваринництва.

За обсягами продажу зернових культур район займав першу, молока – другу позицію в області.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 962,6 тис.дол. США, імпорту – 964,1 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції збільшились в 5,3 і 3,2 раза відповідно. Від'ємне сальдо становило 1,5 тис.дол. (у січні–березні 2016р. – також від'ємне 121,6 тис.дол.).

Експортували, переважно, зернові культури та деревину і вироби з неї в країни Азії (41,0% загального обсягу), Єгипет (31,8%) та країни Євросоюзу (26,6%).

Імпортували, в основному, механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, які надійшли з країн Європейського Союзу (95,7% загального обсягу).

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 8,0 млн.пас.км і перевезено 165,0 тис.осіб (відповідно на 0,3% та 0,7% менше, ніж у січні–березні 2016р.), а також здійснено 429,2 тис.ткм і перевезено 0,7 тис.т вантажів (відповідно в 2,7 та в 2,2 раза більше рівня відповідного періоду минулого року).

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017