СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2015 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на суму 120,7 млн.грн., що в розрахунку на одного жителя становило 2,3 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 116,2 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 9,3% більше, ніж у 2014р., 54,3 тис.т цукрових буряків (на 50,1% менше), 15,8 тис.т сої (на 19,7% менше), 12,5 тис.т ріпаку (на 23,6% менше). За обсягами виробництва зернових та сої район займав перше, цукрових буряків (фабричних) – третє, ріпаку – четверте місце серед районів області.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 9,6 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,2% більше, ніж у 2014р., у т.ч. – 8,1 тис.т птиці (на 7,7% більше), виробили 21,0 тис.т молока (на 0,9% менше). За обсягами виробництва м’яса район займав третє, молока – друге місце в області і на нього припало відповідно 9,7% та 28,2% загальнообласних обсягів цих видів тваринницької продукції.

В агроформуваннях станом на 1 січня 2016р. утримувалось 9,6 тис. голів великої рогатої худоби (на 5,2% менше, ніж на 1 січня 2015р.), у т.ч. корів – 3,6 тис. голів (на 8,6% менше), свиней – 3,1 тис. голів (на 8,7% більше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства району виконали будівельні роботи на суму 7,1 млн.грн. Майже всі роботи виконані на спорудженні будівель.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 72,1% загального  обсягу  будівельних робіт, капітальний  і поточний ремонти – відповідно 12,9% і 15,0%.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 33,8 млн.пас.км і перевезено 697,4 тис.осіб (відповідно на 3,1% та 4,9% менше, ніж у 2014р.), а також здійснено 64,8 тис.ткм і перевезено 0,2 тис.т вантажів. У рейтингу міст та районів області за обсягами пасажирських перевезень район посів четверте місце після міст Луцька, Ковеля та Володимира-Волинського.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–листопаді 2015р. становив 7,1 млн.дол.США, імпорту – 644,4 тис.дол. Порівняно з відповідним періодом 2014р. експортно–імпортні операції зменшились відповідно в 2,3 раза і на 17,7%. Позитивне сальдо становило 6,4 млн.дол. (у січні–листопаді 2014р. – також позитивне 15,4 млн.дол.).

В загальному обсязі експорту товарів переважали насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, м'ясо і субпродукти.

Основу товарної структури імпорту складали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали.

На країни Європейського Союзу припадало 56,5% експорту товарів та 89,6% імпорту.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець року в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 614 безробітних, що на 4,7% менше, ніж на 1 січня 2015р., з них 91,0% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили в 123 раза перевищувала потребу в ній (в області – в 15 разів).

За сприяння служби зайнятості за рік працевлаштовано 576 осіб, рівень працевлаштування становив 34,8% проти 34,4%  в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1183 грн., що на 14,2% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.), в області – відповідно 1330 грн. і на 3,5%.

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Протягом року за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 35,7 млн.грн., або 96,1% нарахованої суми.

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні отримали 7,4 тис. домогосподарств. Протягом року субсидії призначено 10,4 тис. домогосподарств на суму 8,4 млн.грн., що відповідно в 8,1 та 16,7 раза більше, ніж в 2014р. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство за рік зріс з 390,7 грн. до 803,9 грн.

Крім того, протягом року 643 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 817,9 тис.грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 грудня 2015р. становила 51,7 тис. осіб. За січень–листопад внаслідок природного та міграційного скорочень кількість жителів зменшилась на 345 осіб.

За 11 місяців 2015р. народилося живими 517 дітей. За цей період зареєстровано смерть 758 осіб.

 

Інформацію оновлено 08 Лютого 2016