СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області


НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 31,8 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 149 малюків. За цей період зареєстровано смерть 258 осіб. Обсяг природного скорочення збільшився в 1,5 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 265 безробітних (2,6% від кількості безробітних в області), що на 7,3% та на 15,1% менше, ніж відповідно місяць та рік тому. Із загальної кількості безробітних: 44,9% – жінки, 25,7% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 17 осіб  (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 235 осіб. Середній розмір допомоги становив 1575 грн, що дорівнює 49,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 648 домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 2,7 тис. домогосподарств на суму 3,0 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1101,4 грн (у січні–червні 2016р. – 1476,2 грн).

Крім того, протягом шести місяців 457 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,2 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 13,1 млн.грн, або 84,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на суму 95,5 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 3,0 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 17,2 тис.га, що на 0,4 тис.га (на 2,1%) більше порівняно з 2016р.

Площу під зерновими та зернобобовими культурами (7,7 тис.га) скорочено на 3,7 тис.га (на 32,1%), під технічними культурами (8,6 тис.га) – збільшено на 3,9 тис.га (у 1,8 раза), з них під соєю (3,9 тис.га) – у 1,7 раза, цукровим буряком (2,3 тис.га) – у 1,5 раза, соняшником (1,2 тис.га) – у 2,0 раза, ріпаком (1,0 тис.га) – у 3,7 раза.

Кормовими культурами зайнято 807 га, що на 152 га, або на 23,4% більше порівняно з 2016р.

У січні–червні сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 51,9 т худоби у живій масі, що на 62,7% менше відповідного періоду 2016р., виробили 1,3 тис. т молока (на 4,1% менше).

В агроформуваннях на 1 липня 2017р. утримувалось 1,5 тис. голів великої рогатої худоби (на 5,8% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 0,6 тис. корів (на 1,7% більше), 0,3 тис. свиней (на 68,4% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 51,2 млн.грн, з яких 41,8 млн.грн (81,7% загального обсягу) продукція рослинництва. У її структурі 46,8% займав продаж зернових, 32,9% – олійних культур, яких реалізовано відповідно 6,3 тис.т (на 12,8% менше) та 1,9 тис.т (на 2,9% більше).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 1,2 млн.дол. США, імпорту – 3,3 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт зріс на 10,9%, імпорт – скоротився на 49,5%. Від'ємне сальдо становило 2,1 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також від'ємне – 5,4 млн.дол.).

Експортували насіння і плоди олійних рослин, патоку, зернові культури, деревину і вироби з неї до Польщі та Швейцарії.

В імпорті переважали надходження добрив з Білорусі (84,6% загального обсягу), механічних пристроїв та засобів наземного транспорту, крім залізничного, з Німеччини (6,6%) та Польщі (5,2%).

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017