СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2016 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 32,0 тис. осіб.

У 2016р. народилося живими 353 дитини, а померло 498 осіб, що, відповідно, на 3,8% і 5,1% більше, ніж у 2015р. Рівень смертності склав 15,5 особи на 1000 наявного населення. Обсяг природного скорочення збільшився на 8,2% у порівнянні з 2015р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець 2016р. в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 222 безробітних, що на 38,8% менше, ніж на початок року, з них 82,4% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили у 12 разів перевищувала потребу в ній (в області – у 6 разів).

За сприяння служби зайнятості за 2016р. працевлаштовано 311 осіб, рівень працевлаштування становив 38,2%  проти  35,6% в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 2014 грн, що на 25,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн), в області – відповідно 1928 грн і на 20,5%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016р. отримали 6,4 тис. домогосподарств. Протягом 2016р. субсидії призначено 7,7 тис. домогосподарств на суму 9,0 млн.грн, що відповідно в 1,5 та 1,6 раза більше, ніж у 2015 році.  Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1168,5 грн (у 2015р. – 1058,0 грн).

Крім того, у 2016р. 831 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,7 млн.грн.

Протягом 2016р. за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 17,7 млн.грн, або 97,8% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 156,2 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 4,8 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства у 2016р. зібрали 47,1 тис.т зерна (у вазі після доробки), що майже на рівні 2015р., 69,8 тис.т цукрових буряків (на 20,7% більше), 5,0 тис.т сої ( на 14,9% менше).

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 304 т худоби (у живій масі), що на 18,5% більше 2015р., виробили 2,5 тис.т молока (на 16,3% більше).

В агроформуваннях на 1 січня 2017р. утримувалось 1,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 16,0% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. 580 корів (на рівні позаминулого року), 251 голова свиней (на 70,7% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 39,8 млн.грн. На спорудженні інженерних споруд виконано 98,4% всіх робіт, 1,6% – на будівництві будівель.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 98,4% загального обсягу будівельних робіт, решта –поточний ремонт.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2016р. обсяг експорту товарів становив 4,6 млн.дол. США, імпорту – 14,5 млн.дол. Порівняно із 2015р. експортно-імпортні операції зросли в 4,3 раза і на 4,1% відповідно. Від'ємне сальдо становило 9,9 млн.дол. (у 2015р. – також від'ємне 12,8 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали зернові культури, насіння і плоди олійних рослин, відходи виробництва соняшникової олії, патока, які експортували у Польщу (37,3% загального обсягу), Єгипет, Японію та Іспанію (18,8–17,0%).

В імпорті переважали надходження добрив, механічних пристроїв, пластмас, полімерних матеріалів та засобів наземного транспорту, крім залізничного. Найбільше їх отримано з Білорусі, Польщі та Німеччини.

 

Інформацію оновлено 07 Лютого 2017