СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 64,2 тис. осіб.

У січні–березні народилося живими 228 малюків, що на 3,0% менше, ніж у відповідному періоді 2016р. За цей період зареєстровано смерть 223 осіб, що на 9,3% більше, ніж рік тому.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 388 безробітних (3,7% від кількості безробітних в області), що на 13,1% та на 4,6% більше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 58,5% жінки, 38,9% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувало 18 осіб (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 318 осіб. Середній розмір допомоги становив 1600 грн, що на 50,0% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 6,2 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 1,3 тис. домогосподарств на суму 2,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1681,7 грн (у січні–березні 2016р. – 2220,8 грн).

Крім того, протягом трьох місяців 311 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 861,0 тис.грн.

Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 5,0 млн.грн, або 152,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 22,6 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 353 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 1,0 т худоби (у живій масі), що на 78,3% менше, ніж за січень–березень 2016р., виробили 5,2 т молока (на 13,3% менше).

В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 630 голів великої рогатої худоби (на 7,9% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. 293 корови (на 4,6% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 206,2 тис.грн, у т.ч. продукції тваринництва – на 108,4 тис.грн (52,6% загального обсягу), рослинництва – на 97,8 тис.грн.

Сільськогосподарські підприємства реалізували 29,9 т зернових культур, що майже у 8 разів більше минулорічного, 3,3 т сільськогосподарських тварин, та 2,7 т молока (84,6% та 73,0% до минулого року відповідно).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 255,0 тис.грн. На спорудженні будівель виконано 75,7% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Поточний ремонт становив 71,4%, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 28,6% загального обсягу будівельних робіт.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 1,3 млн.дол. США, імпорту – 159,7 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зменшились на 7,8% і на 45,4% відповідно. Позитивне сальдо становило 1,1 млн.дол., що на рівні січня–березня минулого року.

Експортували деревину і вироби з неї, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди та горіхи, імпортували – механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Основними країнами-партнерами району є Німеччина, Польща та Італія на які припало 81,1% експорту товарів та 97,5% імпорту.

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017