СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2016 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 64,2 тис. осіб.

У 2016р. народилося живими 993 дитини. Район тримає лідерство за рівнем народжуваності в області (15,5 живонароджених на 1000 наявного населення при середньообласному показнику 12,5‰). За цей період зареєстровано смерть 755 осіб. У порівнянні з 2015р. обсяг природного приросту зменшився на 20,1%.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець 2016р. в районному центрі зайнятості перебував на обліку 281 безробітний, що на 6,3% менше, ніж на початок року, з них 83,6% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили у 141 раз перевищувала потребу в ній (в області – у 6 разів).

За сприяння служби зайнятості за 2016р. працевлаштовано 248 осіб, рівень працевлаштування становив 28,0% проти 35,6% в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 2036 грн, що на 27,3% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн), в області – відповідно 1928 грн і на 20,5%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016р. отримали 9,5 тис. домогосподарств. Протягом 2016р. субсидії призначено 11,1 тис. домогосподарств на суму 12,3 млн.грн, що відповідно в 1,7 та 1,6 раза більше, ніж у 2015 році. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1110,2 грн (у 2015р. – 1169,5 грн).

Крім того, у 2016р. 5,1 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 10,0 млн.грн.

Протягом 2016р. за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 14,8 млн.грн, або 93,8% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 69,9 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 1095 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства у 2016р. зібрали 796 т зерна у вазі після доробки (на 7,1% більше, ніж позаторік), виростили 152 т картоплі (на 29,9% більше) та 106 т овочів (у 3,1 раза більше).

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 49 т худоби (у живій масі), що на 52,0% більше 2015р., виробили 31 т молока (на 18,6% менше).

В агроформуваннях на 1 січня 2017р. утримувалось 568 голів великої рогатої худоби (на 0,2% більше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. 306 корів (на 1,9% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 2,3 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 50,2% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 53,9% загального обсягу будівельних робіт, поточний ремонт – 43,8%, капітальний – 2,3%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у 2016р. становив 3,4 млн.дол. США, імпорту – 884,7 тис.дол. Порівняно із 2015р. експорт зменшився на 2,2%, імпорт збільшився в 4,0 раза. Позитивне сальдо становило 2,6 млн.дол. (у 2015р. – також позитивне 3,3 млн.дол.).

Експортували деревину і вироби з неї, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди та горіхи, імпортували – механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, інструменти з металу.

Основними країнами-партнерами району є Німеччина та Польща, на які припало 59,9% експорту товарів та 94,5% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 135,3 тис.ткм і перевезено 2,7 тис.т вантажів, що відповідно на 54,5% та 45,4% менше, ніж у 2015р.

 

Інформацію оновлено 07 Лютого 2017