СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 63,8 тис. осіб.

У січні–березні народилося живими 232 дитини, що на 2,2% більше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 254 осіб, що на 3,4% менше, ніж торік. Обсяг природного скорочення зменшився на 38,9%.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 776 безробітних (7,3% від кількості безробітних в області), що на 7,5% менше, ніж рік тому та на 5,0% більше, ніж місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 49,0% жінки, 37,9% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувало 25 осіб (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 582 особи. Середній розмір допомоги становив 1648 грн, що на 48,5% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 9,4 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 1,5 тис. домогосподарств на суму 3,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 2181,2 грн (у січні–березні 2016р. – 1957,8 грн).

Крім того, протягом трьох місяців 97 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 206,1 тис.грн.

Протягом cічня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 11,5 млн.грн, або 136,5% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 135,8 млн.грн, що становило 1,9% загальнообласних обсягів. У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на  2,1 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 13,4 т худоби (у живій масі), що на 31,3% менше, ніж у січні–березні 2016р., виробили 13,3 т молока (на 27,7% менше).

В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 748 голів великої рогатої худоби (на 15,8% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. 98 корів (на 70,9% менше), свиней – 152 голови (на 67,9% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 12,0 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,7 млн.грн (97,3% загального обсягу). Від реалізації зернових культур отримано 10,6 млн.грн, олійних – 0,9 млн.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 4,3 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 98,7% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 3,1 млн.дол. США, імпорту – 1,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зменшились на 17,4% і на 32,5% відповідно. Позитивне сальдо становило 2,0 млн.дол. (у січні–березні 2016р. – також позитивне 2,1 млн.дол.).

Експортували деревину і вироби з неї, живі тварини, їстівні плоди та горіхи.

В товарній структурі імпорту переважали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, вироби з чорних металів, лічильні прилади, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума.

Основними партнерами підприємств району є країни Європейського Союзу, на які припало 89,5% експорту товарів та 79,2% імпорту.

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017