СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2016 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 63,9 тис. осіб.

У 2016р. народилося живими 932 дитини, що на 6,1% менше, ніж у 2015р. Проте і надалі район входить в трійку лідерів за рівнем народжуваності (14,6 живонароджених на 1000 наявного населення при середньообласному показнику 12,5‰). За цей період зареєстровано смерть 924 осіб. Обсяг природного приросту зменшився і дорівнював 8 осіб (в 2015р. – 90 осіб).

РИНОК ПРАЦІ

На кінець 2016р. в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 644 безробітних (за наявності 1 вакансії), що на 10,2% менше, ніж на початок року, з них 79,5% отримували допомогу по безробіттю.

За сприяння служби зайнятості за 2016р. працевлаштовано 811 осіб, рівень працевлаштування становив 35,8%  проти  35,6% в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1791 грн, що на 11,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн), в області – відповідно 1928 грн і на 20,5%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016р. отримали 11,7 тис. домогосподарств. Протягом 2016р. субсидії призначено 13,7 тис. домогосподарств на суму 12,1 млн.грн, що відповідно в 1,4 та 2,1 раза більше, ніж у 2015р. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 884,1 грн (у 2015р. – 605,1 грн).

Крім того, у 2016р. 2,8 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5,4 млн.грн.

Протягом 2016р. за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 23,1 млн.грн, або 109,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 557,6 млн.грн, що становило 2,5% загальнообласних обсягів. У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на  8,7 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства у 2016р. зібрали 27,7 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 25,6% більше, ніж у 2015р., 15,2 тис.т овочів (у 2,3 раза більше), 8,9 тис.т цукрового буряку (у 5,1 раза більше), 5,8 тис.т сої (у 1,7 раза більше), 2,3 тис.т картоплі (на 15,4% більше), 1,9 тис.т ріпаку (на 16,3% менше).

За обсягом виробництва овочів господарства району утримували першість серед аграрних формувань, картоплі – третє місце і їх питома вага становила відповідно 72,1% і 18,5% обласного обсягу.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 419 т худоби (у живій масі), що у 3,1 раза більше 2015р., виробили 98 т молока (на 62,6% менше).

В агроформуваннях на 1 січня 2017р. утримувалось 745 голів великої рогатої худоби (на 35,7% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. 263 корови (на 34,9% менше), 269 свиней (на 38,2% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 36,9 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 96,1% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 98,0% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно по 1,0%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у 2016р. становив 14,6 млн.дол. США, імпорту – 5,1 млн.дол. Порівняно із 2015р. експорт зменшився на 14,9%, імпорт – збільшився на 17,9%. Позитивне сальдо становило 9,5 млн.дол. (у 2015р. – також позитивне 12,8 млн.дол.).

Експортували, в основному, деревину і вироби з неї, механічні пристрої, живі тварини. В товарній структурі імпорту переважали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, вироби з чорних металів, лічильні прилади, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, борошно.

Основними партнерами підприємств району є країни Європейського Союзу, на які припало 92,4% експорту товарів та 89,6% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 3,7 млн.пас.км і перевезено 97,7 тис. осіб (відповідно на 6,5% та 12,9% більше, ніж у 2015р.), а також здійснено 21,9 млн.ткм і перевезено 230,6 тис.т вантажів (відповідно в 2,0 та в 3,3 раза більше рівня попереднього року). У рейтингу міст та районів області за обсягами вантажних перевезень район посів третє місце, за обсягами пасажирських перевезень – шосте.

 

Інформацію оновлено 07 Лютого 2017