СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області


НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 40,3 тис. осіб.

У січні–червні народився живим 271 малюк. За цей період зареєстровано смерть 334 осіб. Обсяг природного скорочення становив 63 особи проти 64 осіб у січні–червні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1426 безробітних (13,9% від кількості безробітних в області), що на 5,0% та на 12,5% менше, ніж відповідно місяць і рік тому. Із загальної кількості безробітних: 57,2% – жінки, 35,6% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 10 осіб  (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 716 осіб. Середній розмір допомоги становив 1669 грн, що дорівнює 52,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 5,4 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 6,5 тис. домогосподарств на суму 2,2 млн.грн, що відповідно в 2,7 раза та на 35,4% більше, ніж рік тому.  Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 339,3 грн (у січні–червні 2016р. – 682,9 грн).

Крім того, протягом шести місяців 1,4 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,8 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 9,6 млн.грн, або 75,9% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 137,0 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 3,4 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 23,5 тис.га, що на 1,5 тис.га (на 7,0%) більше порівняно з 2016р.

Під зернові та зернобобові культури відведено 11,6 тис.га (49,3% зайнятих посівами площ), що на 1,5 тис.га (на 11,4%) менше, ніж торік.

Площу під технічними культурами (9,6 тис.га) збільшено на 4,0 тис.га (у 1,7 раза), з них ріпаку (4,1 тис.га) – у 2,4 раза, соняшнику (2,7 тис.га) – у 8,5 раза, цукрового буряку (0,2 тис.га) – на 28,6%. Водночас зменшено площу під соєю (2,4 тис.га) – на 12,7% та гірчицею (0,2 тис.га) – на 21,5%, у вирощуванні якої аграрні підприємства району були лідерами в області.

Кормовими культурами зайнято 2,2 тис.га, що на 31,2% менше порівняно з 2016р.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–червні реалізували на забій 1,6 тис.т худоби у живій масі, що на 22,7% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., виробили 1,9 тис. т молока (на 20,0% менше).

На 1 липня 2017р. в агроформуваннях утримувалось 7,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 24,6% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 2,7 тис. корів (на 25,7% менше), 22,6 тис. свиней (на 3,6% більше). За кількістю свиней район посідав першу, великої рогатої худоби – третю позицію в області.

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 55,0 млн.грн, з яких 30,1 млн.грн (54,7% загального обсягу) – продукція тваринництва. Від продажу тварин сільськогосподарських живих отримано 20,1 млн.грн, з них 19,9 млн.грн – від реалізації великої рогатої худоби, від продажу молока – 9,9 млн.грн.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 2,1 млн.дол. США, імпорту – 1,8 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зменшились на 28,1% і 16,1% відповідно. Позитивне сальдо становило 249,0 тис.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 710,7 тис.дол.).

Експортували деревину і вироби з неї, вироби з чорних металів та овочі. Найбільше – в країни Європейського Союзу (60,6% загального обсягу), Російську Федерацію (22,3%) та Молдову (8,0%).

В товарній структурі імпорту переважали, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, вироби з чорних металів, корми для тварин, живі тварини, які надійшли, з країн Євросоюзу та Кореї.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 24,6 млн.ткм і перевезено 15,9 тис.т вантажів, що відповідно на 7,3% більше та на 25,4% менше, ніж у січні–червні 2016р.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017