СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2015 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 260,7 млн.грн., що становить 1,4% загальнообласних обсягів.

У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на  6,5 тис.грн..

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства за рік зібрали 44,5 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 0,4% більше, ніж позаторік, майже 7,0 тис.т ріпаку (на 29,1% менше), 5,4 тис.т цукрових буряків (на 22,2% менше), 4,1 тис.т сої (на 35,5% менше). За обсягами виробництва ріпаку район посів п'яте, зернових культур, цукрових буряків та сої – сьоме місце серед агроформувань області.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 709 т худоби (у живій вазі), що на 28,1% менше 2014р., виробили 4,0 тис.т молока (на 8,6% менше).

В агроформуваннях станом на 1 січня 2016р. утримувалось 10,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 7,0% менше, ніж на 1 січня 2015р.), у т.ч. корів – 3,8 тис. голів (на 19,6% менше), свиней – 17,9 тис. голів (в 2 рази більше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 637,0 тис.грн. Майже всі роботи виконані на спорудженні будівель.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 38,3% загального обсягу виконаних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 30,8% і 30,9%.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 39,2 млн.ткм і перевезено 56,2 тис.т вантажів, що відповідно на 38,4% більше та на 2,9% менше, ніж у 2014р.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–листопаді становив 6,3 млн.дол.США, імпорту – 7,0 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2014р. експортно–імпортні операції зменшились відповідно на 27,4% і в 2,2 раза. Від'ємне сальдо становило 733,4 тис.дол. (у січні–листопаді 2014р. – від'ємне 6,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів переважали деревина та вироби з неї, вироби з чорних металів.

Вагомі експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації, Польщі та Німеччини.

Основу товарної структури імпорту складали пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, корми для тварин.

Найбільше товарів отримано з Чехії, Німеччини, Саудівської Аравії та Польщі.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець року в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 1546 безробітних, що на 11,4%, більше, ніж на початок, з них 76,3% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція  робочої сили в 42 рази перевищувала потребу в ній (в області – в 15 разів).

За сприяння служби зайнятості за рік працевлаштовано 1588 осіб, рівень працевлаштування становив 32,8% проти 34,4%  в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1177грн., що на 14,6% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.), в області відповідно 1330 грн. і на 3,5%. 

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Протягом року за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 15,2 млн.грн., або 86,5% нарахованої суми.

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні отримали 5,4 тис. домогосподарств. Протягом року субсидії призначено 5,9 тис. домогосподарств на суму 2,5 млн.грн., що відповідно в 8,3 та 37,2 раза більше, ніж в 2014 році. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство за рік зріс з 92,9 грн. до 416,5 грн.

Крім того, у січні–грудні 2,0 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2,4 млн.грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 грудня 2015р. становила 40,5 тис. осіб. За січень–листопад внаслідок перевищення міграційного приросту (225 осіб) над природним скороченням (111 осіб) кількість жителів зросла на 114 осіб.

За 11 місяців 2015 року народилося живими 499 дітей. За цей період зареєстровано смерть 610 осіб.

 

Інформацію оновлено 08 Лютого 2016