СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 64,0 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 474 малюки, а померло 392 особи. Крім Луцького району, лише в містах Луцьку, Ковелі та Камінь–Каширському районі відбувся природний приріст. Його обсяг у порівнянні з відповідним періодом 2016р.  збільшився майже в 6 разів.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 164 безробітних (1,6% від кількості безробітних в області), що на 46,8% та на 7,9% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 54,9% – жінки, 31,7% – молодь у віці до 35 років.

На 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець червня 2017р. претендувало 6 осіб  (в області – 38 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 129 осіб. Середній розмір допомоги становив 2465 грн, що дорівнює 77,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 1,0 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 4,1 тис. домогосподарств на суму 7,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1765,5 грн (у січні–червні 2016р. – 1506,0 грн).

Крім того, протягом шести місяців 331 домогосподарству були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 899,7 тис.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 56,8 млн.грн, або 71,3% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 2,3 млрд.грн, що становило 18,1% загальнообласних обсягів.

Основна частка загального обсягу реалізації припадала на продукцію харчової промисловості, виробництво меблів та машинобудування (41,3–27,1%).

У розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції на суму 36,8 тис.грн, що у 3,0 рази більше від загальнообласного показника.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 37,0 тис.га сільськогосподарських культур, що на 0,2 тис.га (на 0,7%) більше порівняно з 2016р. Майже 60% зайнятих посівами площ відведено під зернові та зернобобові культури – 22,1 тис.га (на 11,4% більше, ніж торік).

Площу під технічними культурами (10,6 тис.га) зменшено на 1,0 тис.га (на 8,1%), з них сої (4,2 тис.га) – на 30,7%, ріпаку (4,0 тис.га) – на 1,2%, цукрового буряку (1,5 тис. га) – на 1,9%. Натомість з’явились посіви соняшнику (0,9 тис.га).

Кормовими культурами зайнято 4,2 тис.га, що на 1,0 тис.га (на 18,9%) менше порівняно з 2016р.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–червні реалізували на забій 927 т худоби (у живій масі), що на 20,2% більше проти відповідного періоду 2016р., виробили 14,9 тис.т молока (на 9,8% більше). За обсягом виробництва молока район залишився першим в області і на нього припало 35,5% надоєного у агропідприємствах.

На 1 липня 2017р. в агроформуваннях утримувалось 10,7 тис. голів великої рогатої худоби (на 1,1% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 3,7 тис. корів (на 1,8% менше), 5,6 тис. свиней (на 22,5% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 300,6 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 158,3 млн.грн (52,7% загального обсягу), тваринництва – на 142,3 млн.грн.

Ними реалізовано 34,4 тис.т зернових культур (на 9,9% менше), 17,3 тис.т молока (на 13,6% більше), враховуючи вироблене на території інших районів, 962 т сільськогосподарських тварин (на 6,0% більше).

За обсягами продажу молока район займав першу позицію в області, зернових культур – другу і його частка становила відповідно 44,8% і 22,8% обласного обсягу.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства району виконали 7,8% загальнообласних обсягів будівельних робіт на суму 39,2 млн.грн. На будівництві будівель виконано 62,4% робіт, решта – на спорудженні інженерних споруд.

Капітальний ремонт становив 73,4% загального обсягу будівельних робіт, поточний ремонт – 17,5%, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 9,1%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 144,6 млн.дол. США, імпорту – 132,7 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт збільшився на 7,1%, імпорт – на 9,8%. Позитивне сальдо становило 11,9 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 14,2 млн.дол.).

Підприємствами району сформовано 47,0% загальнообласного обсягу експорту товарів та 19,8% – імпорту.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 74 країн світу, експортували товари в 44 країни, а імпортували – із 56.

Найбільше товарів відправили в Німеччину (43,7% загального обсягу експорту), Нідерланди (20,1%) та Польщу (19,7%), отримали – з Угорщини (67,5% загального обсягу імпорту) та Польщі (8,5%).

В товарній структурі експорту переважали електричні машини, меблі, насіння та плоди олійних рослин, імпорту – електричні машини, каучук, гума, пластмаси, полімерні матеріали, чорні метали.

В район надійшло іноземної давальницької сировини на 92,0 млн.дол. (69,4% загального обсягу імпорту). Експорт готової продукції, виготовленої з імпортної давальницької сировини, становив 112,9 млн.дол. (78,1% загального обсягу експорту).

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 143,4 млн.ткм і перевезено 126,0 тис.т вантажів, що відповідно в 1,4 раза та на 4,2% більше, ніж у січні–червні 2016р.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017