СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2015 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,6 млрд.грн., а це майже п’ята частина обласної реалізації. Основна частка загального обсягу реалізації припадала на продукцію харчової промисловості, виробництво меблів та машинобудування (44%–24%).

Вагомий внесок у промисловість робили ПрАТ «Волиньхолдінг», товариства з обмеженою відповідальністю «Модерн-Експо» та «Кромберг енд Шуберт Україна», де зосереджено понад 80% загальнорайонного обсягу.

У розрахунку на одного жителя району реалізовано промислової продукції на суму 58,3 тис.грн. (в області – 17,7 тис.грн.), за цим показником  район посів перше місце в області.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства зібрали 101,4 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 1,9% більше, ніж у 2014р., 62,1 тис.т цукрових буряків (на 23,2% менше), 18,8 тис.т ріпаку (на 31,9% більше), 10,3 тис.т сої (на 37,0% більше). За обсягами виробництва цукрових буряків та ріпаку район посів перше місце, зернових культур та сої – друге місце серед районів області.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 1,8 тис.т худоби (у живій вазі), що на 16,6% менше проти 2014р., виробили 25,4 тис.т молока (на 2,0% менше). За обсягом виробництва молока район залишився першим в області і на нього припало 34,1% надоєного агропідприємствами.

В агроформуваннях станом на 1 січня 2016р. утримувалось 10,6 тис. голів великої рогатої худоби (на 8,1% менше, ніж на 1 січня 2015р.), у т.ч. корів – 3,7 тис. голів (на 10,6% менше), свиней – 6,0 тис. голів (на 5,5% більше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства району виконали майже 12% загальнообласних обсягів будівельних робіт на суму 128,2 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 57,5% всіх виконаних робіт,  решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 54,8% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 33,2% і 12,0%.

Майже 70% загальнорайонних обсягів будівельних робіт виконали спільне українсько-польське підприємство «Шинака–Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «Алком», «МР-буд», «Луцька дорожна пересувна механізована колона».

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 196,7 млн.ткм і перевезено 247,9 тис.т вантажів, що відповідно на 4,1% та 4,6% більше, ніж у 2014р. У рейтингу міст та районів області за обсягами вантажних перевезень район посів друге місце після м.Луцька.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–листопаді порівняно з відповідним періодом 2014р. зменшився на 2,6% і становив 252,3 млн.дол.США, імпорту – зменшився на 12,3% і складав 187,4 млн.дол. Позитивне сальдо становило 64,9 млн.дол. (у січні–листопаді 2014р. –  також позитивне 45,2 млн.дол.).

Підприємствами району сформовано 44,4% загальнообласного обсягу експорту товарів та 34,3% – імпорту.

У загальному обсязі експорту переважали електричне обладнання, чорні метали, меблі, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин.

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 210,7 млн.дол. (83,5% загального обсягу), що на 7,0% більше, ніж у січні–листопаді 2014р.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Білорусі, Молдови.

В товарній структурі імпорту переважали електричне обладнання, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума та чорні метали.

З країн Євросоюзу надійшло товарів на 172,8 млн.дол. (92,2% загального обсягу), що на 6,4% менше ніж, за відповідний період 2014р.

Серед інших країн світу переважали поставки товарів з Китаю, Російської Федерації та США.

В район надійшло іноземної давальницької сировини на 145,5 млн.дол., що на 15,9% більше, ніж у січні–листопаді 2014р. Експорт готової продукції, виготовленої з імпортної давальницької сировини становив 183,7 млн.дол. (на 13,6% більше).

РИНОК ПРАЦІ

Протягом року на обліку у районному центрі зайнятості перебувало 1176 безробітних, працевлаштовано за цей період 361 особу, рівень працевлаштування становив 30,7% проти 34,4% в області. Станом на 1 січня 2016р. у статусі безробітних залишалося 408 осіб, з них кожні шестеро з десяти – жінки, близько половини – молодь у віці до 35 років. Пропозиція робочої сили у 31 раз перевищувала потребу в ній, тоді як в області – у 15 разів. Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у грудні склала 313 осіб. Середній розмір виплаченої допомоги становив 1778 грн. кожному безробітному, що на 29,0% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.), в області відповідно 1330 грн. і на 3,5% нижче. Всього за рік виплачено такої допомоги  на суму 5,1 млн. грн.

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Протягом року за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 64,8 млн.грн., або 73,8% нарахованої суми.

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні отримали 4,4 тис. домогосподарств. Протягом року субсидії призначено 7,1 тис. домогосподарств на суму 2,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 290,6 грн.

Крім того, у січні–грудні 167 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 229,3 тис.грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за розрахунками, на 1 грудня 2015р. становила 63,6 тис. осіб. За січень–листопад внаслідок міграційного (649 осіб) та природного (136 осіб) приростів кількість жителів зросла на 785 осіб.

У порівнянні з відповідним періодом 2014р. рівень народжуваності зменшився з 15,1 до 14,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення. Рівень смертності становив 12,2 померлих на 1000 наявного населення.

 

Інформацію оновлено 08 Лютого 2016