СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 35,9 тис. осіб.

У січні–березні народилося живими 120 малюків, а померло 150 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2016р. збільшився у 2,7 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 254 безробітних (2,4% від кількості безробітних в області), що на 9,3% та на 1,2% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 54,7% жінки, 39,0% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувала 21 особа (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 218 осіб. Середній розмір допомоги становив 1569 грн, що на 51,0% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 3,0 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 1,4 тис. домогосподарств на суму 1,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 935,6 грн (у січні–березні 2016р. – 1436,1 грн).

Крім того, протягом трьох місяців 470 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,3 млн.грн.

Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 1,5 млн.грн, або 206,1% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 11,7 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 325 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Від продажу власно виробленої продукції рослинництва отримано 253,0 тис.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства району виконали будівельні роботи на суму 5,0 тис.грн. Всі роботи виконані на спорудженні інженерних споруд.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 354,9 тис.дол. США, імпорту – 509,4 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. обсяги експортно-імпортних операцій зросли на 15,2% і 43,1% відповідно. Від’ємне сальдо становило 154,5 тис.дол. (у січні–березні 2016р. – також від’ємне 47,9 тис.дол.).

Експортували в країни Європейського Союзу деревину і вироби з неї та меблі.

В товарній структурі імпорту переважали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, які отримали з Німеччини (61,7% загального обсягу), США (24,4%) та Польщі (11,0%).

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017