СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 39,3 тис. осіб.

У січні–червні народилися живими 215 дітей, що на 13,0% менше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 308 осіб, що на 8,6% менше, ніж у січні–червні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 543 безробітних (5,3% від кількості безробітних в області), що на 0,9% та на 7,3% менше, ніж відповідно місяць і рік тому. Із загальної кількості безробітних: 34,6% – жінки, 28,0% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 13 осіб  (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 309 осіб. Середній розмір допомоги становив 1479 грн, що дорівнює 46,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 2,4 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 2,7 тис.  домогосподарств на суму 211,8 тис.грн, що відповідно в 6,3 та 9,2 раза більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 78,1 грн (у січні–червні 2016р. – 53,1 грн).

Крім того, протягом шести місяців 2,0 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,0 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 789,1 тис.грн, або 92,9% нарахованої суми.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 4,3 тис.га, що на 0,9 тис. га (на 25,4%) більше порівняно з 2016р.

Посіви зернових та зернобобових культур (2,6 тис.га) зросли на 0,4 тис.га (на 15,8%), хоча питома вага їх знизилась на 4,9 в.п. і в загальній посівній площі становила 60,0%.

Площу під технічними культурами (1,7 тис. га) розширено на 627 га (у 1,6 раза), за рахунок відновлення посівів ріпаку (650 га) та збільшення сої (285 га) – на 14 га (на 5,1%). Натомість на 35 га (на 4,8%) скоротились посіви соняшнику та становили 736 га.

Кормовими культурами зайнято 20 га, що менше порівняно з 2016р. на 113 га (на 84,6%).

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–червні реалізували на забій 18,9 т худоби у живій масі, що на 33,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., виробили 18,1 т молока (на 78,0% менше).

На 1 липня 2017р. в агроформуваннях утримувалось 63 голови великої рогатої худоби (на 47,5% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 30 корів (на 48,3% менше), 293 свині (на 52,6% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 3,3 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 2,9 млн.грн (88,0% загального обсягу).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 1,1 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 81,7% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Поточний ремонт становив 58,6% загального обсягу будівельних робіт, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 41,4%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 791,5 тис.дол. США, імпорту – 740,5 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт зменшився на 28,9%, імпорт – зріс на 11,5%. Позитивне сальдо становило 51,0 тис.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 448,9 тис.дол.).

Експортували деревину і вироби з неї, насіння і плоди олійних рослин, імпортували – переважно засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, продукцію хімічної промисловості.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припало 99,6% експорту товарів та 94,6% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі, за попередніми даними (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), здійснено 5,3 млн.ткм і перевезено 6,3 тис.т вантажів, що відповідно на 8,1% менше та на 5,2% більше, ніж у січні–червні 2016р.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017