СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2016 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 39,4 тис. осіб.

У 2016р. народилася живою 481 дитина. За цей період зареєстровано смерть 650 осіб. Рівень смертності у районі був одним з найвищих в області і склав 16,5 померлих на 1000 наявного населення. Обсяг природного скорочення збільшився в 1,5 раза у порівнянні з 2015р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець 2016р. в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 490 безробітних, що на 2,3% більше, ніж на початок року, з них 90,6% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили у 29 разів перевищувала потребу в ній (в області – у 6 разів).

За сприяння служби зайнятості за 2016р. працевлаштовано 412 осіб, рівень працевлаштування становив 27,9%  проти  35,6% в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1393 грн, що на 12,9% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн), в області –1928 грн і на 20,5% вище.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016р. отримали 4,3 тис. домогосподарств. Протягом 2016р. субсидії призначено 4,8 тис. домогосподарств на суму 233,9 тис.грн, що відповідно на 28,8% та в 1,6 раза більше, ніж у 2015 році. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 48,4 грн (у 2015р. – 39,2 грн).

Крім того, у 2016р. 4,7 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 9,7 млн.грн.

Протягом 2016р. за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 1,6 млн.грн, або 105,8% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 24,1 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 609 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства у 2016р. зібрали 7,1 тис.т зерна (у вазі після доробки), що у 1,6 раза більше, ніж у 2015р., 804 т сої (у 2,2 раза більше).

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 34 т худоби (у живій масі), що на 8,1% менше 2015р., виробили 130 т молока (на 3,3% більше).

В агроформуваннях на 1 січня 2017р. утримувалось 64 голови великої рогатої худоби (на 39,6% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. 37 корів (на 22,9% менше), 562 свині (на 21,4% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 15,7 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 80,3% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 61,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  відповідно 21,7% і 16,8%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у 2016р. становив 1,5 млн.дол. США, імпорту – 1,4 млн.дол. Порівняно із 2015р. експортно-імпортні операції зросли відповідно на 2,8% і 42,5%. Позитивне сальдо становило 165,6 тис.дол. (у 2015р. – також позитивне 529,8 тис.дол.).

Експортували деревину і вироби з неї та насіння і плоди олійних рослин.

В товарній структурі імпорту переважали механічні пристрої, продукція хімічної промисловості, пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, крім залізничного, вироби з чорних металів.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припало 91,1% експорту товарів та 97,2% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними перевезеннями на постійній основі, за попередніми даними (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), здійснено 249,1 тис.пас.км і перевезено 19,1 тис.осіб (відповідно на 38,3% і 4,9% більше, ніж у 2015р.), а також здійснено 12,0 млн.ткм і перевезено 13,3 тис.т вантажів (відповідно на 21,3% і 37,8% менше). У рейтингу міст та районів області за обсягами пасажирських перевезень район посів сьоме місце.

 

Інформацію оновлено 07 Лютого 2017