СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 54,5 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 349 малюків. За цей період зареєстровано смерть 378 осіб. На відміну від січня–червня 2016р., коли в районі був зафіксований природний приріст (6 осіб), цьогоріч відбулося природне скорочення (29 осіб).

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 397 безробітних (3,9% від кількості безробітних в області), що на 29,6% та на 5,7% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 42,1% – жінки, 23,2% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 3 особи  (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 392 особи. Середній розмір допомоги становив 1575 грн, що дорівнює 49,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 2,7 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 3,3 тис. домогосподарств на суму 597,7 тис.грн, що відповідно в 2,2 та 4,6 раза більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 179,5 грн (у січні–червні 2016р. – 84,8 грн).

Крім того, протягом шести місяців 2,6 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7,1 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 1,3 млн.грн, або 75,2% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги)  на суму 138,4 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 2,5 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 3,4 тис.га, що на 0,7 тис.га (24,6%) більше порівняно з 2016р.

Майже 61% посівних площ відведено під зернові та зернобобові культури – 2,1 тис.га (на 0,5 тис.га, на 31,0% більше, ніж торік).

Площу під технічними культурами (817 га) збільшено на 107 га (на 15,1%), з них ріпаку (227 га) – на 116 га (у 2,3 раза), соняшнику (371 га) – на 44 га (на 13,4%). Посіяно 88 га льону кудряшу. Зменшено посіви сої (131 га) – на 69 га (на 34,6%).

Кормовими культурами зайнято 0,5 тис.га, що більше порівняно з 2016р. на 86 га (на 20,7%).

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–червні реалізували на забій 638,9 т худоби у живій масі, що на 3,3% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., виробили 73,7 т молока (на 19,5% менше).

На 1 липня 2017р. в агроформуваннях утримувалось 3,8 тис. голів великої рогатої худоби (на 16,7% більше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 1,5 тис. корів (на 11,8% більше), 3,3 тис. свиней (на 2,2% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 41,4 млн.грн. Основна частина (84,8% загального обсягу) одержана від реалізації тваринницької продукції на суму 35,1 млн.грн, з неї 19,3 млн.грн (54,8% тваринницької продукції) – від продажу великої рогатої худоби, 14,8 млн.грн – від продажу свиней (42,1%). Від реалізації продукції рослинництва отримано 6,3 млн.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 7,8 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 99,3% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 88,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 5,8% і 5,4%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 4,3 млн.дол. США, імпорту – 273,9 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт скоротився на 12,3%, імпорт – зріс в 11,2 раза. Позитивне сальдо становило 4,0 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 4,8 млн.дол.).

Найбільше товарів експортували в Німеччину (29,1% загального обсягу експорту), Польщу (18,0%), Італію (17,1%) та Туреччину (12,0%), імпортували – з Нідерландів (26,9% загального обсягу імпорту), Німеччини (22,9%) та Франції (20,0%).

В товарній структурі експорту переважали деревина і вироби з неї, їстівні плоди та горіхи, імпорту – засоби наземного транспорту, крім залізничного, та механічні пристрої.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 10,0 млн.ткм і перевезено 13,4 тис.т вантажів, що відповідно в 1,8 раза та в 1,6 раза більше, ніж рік тому.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017