СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 54,5 тис. осіб.

У січні–березні народилося живими 167 малюків. За цей період зареєстровано смерть 192 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2016р. збільшився на 19,0%.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 435 безробітних (4,1% від кількості безробітних в області), що на 21,8% та на 7,8% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 45,3% жінки, 33,6% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувало 4 особи (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 646 осіб. Середній розмір допомоги становив 1654 грн, що на 48,3% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримало 371 домогосподарство. У січні–березні субсидії призначено 154 домогосподарствам на суму 87,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 569,4 грн (у січні–березні 2016р. – 92,6 грн).

Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 758,8 тис.грн, або 96,6% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги)  на суму 73,6 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 1351 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 404,8 т худоби (у живій масі), що на 47,0% більше, ніж у січні–березні 2016р., виробили 23 т молока (на 11,1% менше).

В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 3,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 4,9% більше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. 1,3 тис. корів (на 3,2% більше), свиней – 3,2 тис. голів (на 10,7% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 24,0 млн.грн. Основна частина (90,2% загального обсягу) одержана від реалізації тваринницької продукції на суму 21,6 млн.грн, з неї 14,2 млн.грн (65,7%) – від продажу великої рогатої худоби. Від реалізації продукції рослинництва отримано 2,4 млн.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 3,6 млн.грн. Всі роботи виконані на спорудженні будівель, у т.ч. житлових – 81,8% загального обсягу будівельних робіт, нежитлових – 18,2%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 1,9 млн.дол. США, імпорту – 85,9 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт скоротився на 22,2%, імпорт збільшився в 9,3 раза. Позитивне сальдо становило 1,9 млн.дол. (у січні–березні 2016р. – також позитивне 2,5 млн.дол.).

В країни Європейського Союзу (ЄС) та Туреччину експортували деревину і вироби з неї, їстівні плоди та горіхи, а отримали з країн ЄС та США – засоби наземного транспорту, крім залізничного та механічні пристрої.

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017