СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2016 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ  

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 54,5 тис. осіб.

У 2016р. народилося живими 758 дітей або 13,9 осіб на 1000 наявного населення. За цей період зареєстровано смерть 705 осіб, що на 14,2% менше, ніж у 2015р. В районі зафіксовано природний приріст населення 53 особи (у 2015р. – 1 особа).

РИНОК ПРАЦІ

На кінець 2016р. в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 342 безробітних, що на 38,6% менше, ніж на початок року, з них 84,2% отримували допомогу по безробіттю. Пропозиція робочої сили у 57 разів перевищувала потребу в ній (в області – у 6 разів).

За сприяння служби зайнятості за 2016р. працевлаштовано 548 осіб, рівень працевлаштування становив 37,4%  проти 35,6% в області.

У грудні середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 2150 грн, що на 34,4% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн), в області – відповідно 1928 грн і на 20,5%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2016р. отримали 4,2 тис. домогосподарств. Протягом 2016р. субсидії призначено 4,9 тис. домогосподарств на суму 316,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 65,1 грн (у 2015р. – 58,6 грн).

Крім того, у 2016р. 4,6 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 9,4 млн.грн.

Протягом 2016р. за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 2,9 млн.грн, або 106,2% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги)  на суму 229,7 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 4,2 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрні підприємства у 2016р. виробили 3,4 тис.т зерна (у вазі після доробки), що у 1,5 раза більше, ніж у 2015р., 585 т сої (на 8,6% менше), 193 т овочів (на 47,5% менше), 152 т ріпаку.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 1,2 тис.т худоби (у живій масі), що на 16,2% більше 2015р., виробили 149 т молока (на 18,5% менше).

В агроформуваннях на 1 січня 2017р. утримувалось 3,7 тис. голів великої рогатої худоби (на 27,9% більше, ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. 1,3 тис. корів (на 8,5% більше), 3,2 тис. свиней (на 11,6% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 15,0 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 95,8% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 41,3% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 30,5% і 28,2%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у 2016р. становив 7,3 млн.дол. США, імпорту – 74,3 тис.дол. Порівняно із 2015р. експортно-імпортні операції зменшились на 13,8% і в 2,5 раза відповідно. Позитивне сальдо становило 7,2 млн.дол. (у 2015р. – також позитивне 8,3 млн.дол.).

В країни Європейського Союзу та Туреччину експортували, в основному, деревину і вироби з неї, горіхи та ягоди, а отримали з Польщі, Данії, Франції – електричне устаткування, засоби наземного транспорту, крім залізничного, живі тварини.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 12,9 млн.ткм і перевезено 17,1 тис.т вантажів, що відповідно на 29,6% і в 1,8 раза більше, ніж у 2015р.

 

Інформацію оновлено 07 Лютого 2017