СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 52,2 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 334 малюки, що на 9,7% менше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 363 осіб, що на 5,5% менше, ніж торік. Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–червнем 2016р. збільшився в 2,1 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 477 безробітних (4,6% від кількості безробітних в області), що на 5,7% та на 3,4% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 39,6% – жінки, 23,3% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 28 осіб (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 416 осіб. Середній розмір допомоги становив 1553 грн, що дорівнює 48,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 3,9 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 5,4 тис. домогосподарств на суму 3,1 млн.грн, що відповідно на 36,9% та 18,6% більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 577,9 грн (у січні–червні 2016р. – 666,7 грн).

Крім того, протягом шести місяців 2,0 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5,3 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 6,0 млн.грн, або 58,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 53,7 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 1029 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 3,1 тис.га, що на 2,4% більше порівняно з 2016р.

Майже половину зайнятих посівами площ відведено під зернові та зернобобові культури – 1,5 тис.га (на 3,3% більше, ніж торік).

Площу під технічними культурами (279 га) збільшено на 264 га (у 18,6 раза), за рахунок посівів соняшнику на площі 225 га. Кормовими культурами зайнято 1,3 тис.га, що на 237 га (на 15,6%) менше порівняно з 2016р.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–червні реалізували на забій 173,6 т худоби у живій масі, що у 3,2 раза більше, ніж у відповідному періоді 2016р., виробили 727,9 т молока (на 9,1% менше).

На 1 липня 2017р. в агроформуваннях утримувалось 3,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 17,1% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 1,5 тис. корів (на 5,9% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 38,9 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 28,2 млн.грн (72,6% загального обсягу). Реалізовано 6,6 тис.т зернових культур (на 4,9% менше), 451,5 т олійних культур (на 5,4% менше), 469,8 т молока (на 1,7% менше), 225,8 т сільськогосподарських тварин (на 71,2% більше).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 2,2 млн.дол. США, імпорту – 557,0 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. обсяг експорту зріс на 14,8%, імпорту – скоротився на 21,7%. Позитивне сальдо становило 1,6 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 1,2 млн.дол.).

Найбільше товарів експортували в Іспанію, Німеччину та Італію, імпортували – з Білорусі, Польщі та Німеччини.

В товарній структурі експорту переважали деревина і вироби з неї, меблі, насіння і плоди олійних рослин, імпорту – засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 2,9 млн.ткм і перевезено 6,6 тис.т вантажів, що відповідно на 16,3% менше та на 35,1% більше, ніж рік тому.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017