СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 52,2 тис. осіб.

У січні–березні народилося живими 170 малюків, що на 14,6% менше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 189 осіб, що на 3,6% менше, ніж торік. На відміну від січня–березня 2016р., коли в районі відбувся природний приріст (3 особи), цьогоріч зафіксовано природне скорочення (19 осіб).

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 419 безробітних (4,0% від кількості безробітних в області), що на 17,5% та на 7,3% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 50,6% жінки, 33,2% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувало 12 осіб (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 367 осіб. Середній розмір допомоги становив 1628 грн, що на 49,1% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 7,9 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 966 домогосподарствам на суму 2,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 2358,9 грн (у січні–березні 2016р. – 2305,9 грн).

Крім того, протягом трьох місяців 84 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 218,6 тис.грн.

Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 4,3 млн.грн, або 108,9% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 26,4 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 505 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 21,1 т худоби (у живій масі), що на 6,6% менше, ніж у січні–березні минулого року, виробили 212,1 т молока (на 11,7% більше).

В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 3,7 тис. голів великої рогатої худоби (на 7,3% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. 1,5 тис. корів (на 3,7% менше), свиней – 20 голів (на 87,1% менше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 16,3 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 14,7 млн.грн (90,4% загального обсягу), тваринництва – на 1,6 млн.грн.

Сільськогосподарські підприємства реалізували 3,1 тис.т зернових культур (на 22,2% менше), 353,0 т олійних культур (в 11 разів більше до минулого року), 110,5 т молока (на 34,1% більше), 40,7 т сільськогосподарських тварин (на 3,6% менше).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 960,1 тис.дол. США, імпорту – 238,9 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. обсяг експортних операцій не змінився, імпорт – зменшився на 47,5%. Позитивне сальдо становило 721,2 тис.дол. (у січні–березні 2016р. – також позитивне 505,8 тис.дол.).

Експортували деревину і вироби з неї, меблі, насіння і плоди олійних рослин в країни Європейського Союзу, на які припало 97,9% обсягу експорту.

У загальному обсязі імпорту переважали механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, які надійшли з Білорусі, Польщі та Німеччини.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 1,4 млн.ткм і перевезено 2,8 тис.т вантажів, що відповідно на 4,3% менше та на 21,1% більше, ніж у січні–березні 2016р.

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017