СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області


НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 39,2 тис. осіб.

У січні–червні народилося живими 205 дітей. За цей період зареєстровано смерть 295 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–червнем 2016р. збільшився в 2,6 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець червня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 357 безробітних (3,5% від кількості безробітних в області), що на 22,9% менше, ніж рік тому та на 0,3% більше, ніж місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 37,0% – жінки, 25,5% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2017р. претендувало 27 осіб  (в області – 4 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у червні склала 288 осіб. Середній розмір допомоги становив 1722 грн, що дорівнює 53,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1706 грн і 53,3%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у червні отримали 2,8 тис. домогосподарств. У січні–червні субсидії призначено 4,6 тис. домогосподарств на суму 3,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 702,3 грн (у січні–червні 2016р. – 1211,7 грн).

Крім того, протягом шести місяців 1,1 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,0 млн.грн.

Протягом січня–червня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 10,8 млн.грн, або 90,8% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 599,2 млн.грн, що становило 4,6% загальнообласних обсягів. У розрахунку на одного жителя району реалізовано промислової продукції на 15,3 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Під урожай 2017р. аграрні підприємства посіяли 15,9 тис.га, що на 1,6 тис.га (на 11,3%) більше порівняно з 2016р.

Майже 61% зайнятих посівами площ відведено під зернові та зернобобові культури – 9,6 тис.га, що на 2,2 тис.га (на 29,3%) більше, ніж торік.

Площу під технічними культурами (5,6 тис.га) зменшено на 0,2 тис.га (на 3,1%), за рахунок скорочення площі під соєю – на 1,7 тис.га (на 45,0%). Водночас площі під іншими технічними культурами зросли: ріпаку – на 0,7 тис.га (на 34,6%), соняшнику – на 0,5 тис.га (у 56,4 раза), гірчиці – на 0,2 тис.га.

Кормовими культурами зайнято 0,7 тис.га, що на 0,4 тис.га (на 33,6%) менше порівняно з 2016р.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–червні реалізували на забій майже 2 тис.т худоби (у живій масі), що на 8,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., виробили 1,2 тис.т молока (на 4,0% більше).

На 1 липня 2017р. в агроформуваннях утримувалось 2,1 тис. голів великої рогатої худоби (на 26,7% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. 882 корови (на 3,0% менше), 20,6 тис. свиней (на 5,9% більше). За кількістю свиней аграрні підприємства займали друге місце в області.

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 78,9 млн.грн. Основна частина (79,7% загального обсягу) одержана від реалізації тваринницької продукції на суму 62,9 млн.грн, з неї 54,8 млн.грн (87,2% продукції тваринництва) – від продажу свиней. Від реалізації продукції рослинництва отримано 16,0 млн.грн.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 3,4 млн.грн. Всі роботи виконані на спорудженні нежитлових будівель.

Поточний ремонт становив 56,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний – 35,6%, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 8,3%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–червні становив 17,6 млн.дол. США, імпорту – 4,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт зріс на 45,8%, імпорт – майже в 3 раза. Позитивне сальдо становило 13,5 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 10,7 млн.дол.).

Експортували, переважно, деревину і вироби з неї, готові продукти із зерна, жири та олії, імпортували – механічні пристрої, електричне обладнання, вироби з чорних металів.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припадало 84,8% обсягу експорту та 84,5% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 371,2 тис.ткм і перевезено 0,3 тис.т вантажів, що відповідно на 11,9% більше та на 22,2% менше, ніж рік тому.

 

Інформацію оновлено 04 Серпня 2017