СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 39,3 тис. осіб.

У січні–березні народилася живою 101 дитина. За цей період зареєстровано смерть 152 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–березнем 2016р. збільшився в 2,6 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 328 безробітних (3,1% від кількості безробітних в області), що на 29,3% та на 12,8% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 46,0% жінки, 33,2% молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувала 21 особа (в області– 5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 315 осіб. Середній розмір допомоги становив 1833 грн, що на 42,7% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 6,8 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 1,4 тис. домогосподарств на суму 2,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1980,6 грн (у січні–березні 2016р. – 1892,4 грн).

Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 7,2 млн.грн, або 114,0% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 266,6 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 6,8 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 1,0 тис. т худоби (у живій масі), що на 12,6% більше, ніж у січні–березні 2016р., виробили 407,4 т молока (на 9,0% більше).

В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 2,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 23,9% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. 911 корів (на 2,1% більше), свиней – 20,4 тис. голів (на 10,2% більше).

Агроформування (крім малих) продали власно виробленої продукції на суму 41,0 млн.грн. Основна частина (69,1% загального обсягу) одержана від реалізації тваринницької продукції на суму 28,4 млн.грн, з неї 24,2 млн.грн (85,3%) – від продажу свиней. Від реалізації продукції рослинництва отримано 12,6 млн.грн.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–березні становив 8,1 млн.дол. США, імпорту – 3,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зросли на 47,9% і в 7,2 раза відповідно. Позитивне сальдо становило 5,0 млн.дол., що на рівні січня–березня минулого року.

Експортували, переважно, деревину і вироби з неї, механічні пристрої, жири та олії, готові продукти із зерна.

В товарній структурі імпорту переважали механічні пристрої та електричне обладнання, вироби з чорних металів.

Головними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припадало 92,6% обсягів експорту та 84,2% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 185,1 тис.ткм і перевезено 0,1 тис.т вантажів, що відповідно в 1,5 раза більше та на 12,5% менше, ніж у січні–березні 2016р.

 

Інформацію оновлено 12 Травня 2017