Архів 2020

29.05.2020

Скільки курців на Волині?

За підсумками соціологічного опитування волинян щодо тютюнокуріння, проведеного органами державної статистики, в області курить 91 тисяча осіб у віці 12 років і старшому, що становить 11% цієї вікової групи населення (в Україні – 17%).

За тривалістю куріння опитані розподілились наступним чином: до п’яти років курить кожен восьмий волинянин, 6-10 років – 12%, 11-15 років – 14% волинян, 16-20 років – 13% та понад 20 років – майже кожен другий волинянин. Понад 20 сигарет за добу викурюють 3% курців, 16-20 сигарет – двоє з п’яти, 11-15 сигарет – 6%, 6-10 сигарет – чотири з одинадцяти, 1-5 сигарет – чотири з двадцяти семи курців.

22.05.2020

Заклади дошкільної освіти Волині

На кінець 2019р. в області нараховувалось 479 закладів дошкільної освіти, з яких понад три чверті – знаходились в сільській місцевості. В них виховувалось 36,8 тис. дітей, що на 3,0% менше, ніж  на кінець 2018р.

Завантаженість закладів дошкільної освіти становила 122 дитини в розрахунку на 100 місць (в Україні – 105), причому в міських поселеннях – 135, в сільській місцевості – 102.

20.05.2020

Транспорт Волині у 2019 році

Транспортом області у 2019р. перевезено 14,2 млн.т вантажів та 92,5 млн. пасажирів, що відповідно на 2,6% та 10,4% менше обсягів попереднього року.

Автомобільний транспорт завдяки високій доступності, маневреності і гнучкості залишається лідером на ринку вантажних та пасажирських перевезень Волині. Основна частина всіх вантажів (13,1 млн.т) і пасажирів (61,6 млн.) доставлена саме цим видом транспорту. Хоча обсяги перевезених вантажів порівняно з 2018р. зменшились на 2,2%, а пасажирів – на 11%, середня дальність поїздок зросла відповідно на 19,7 км та 2,7 км переважно за рахунок міжнародних перевезень. За обсягом перевезених автотранспортом вантажів область займала 20, пасажирів – 14 місце в Україні.

Залізницею відправлено 1,1 млн.т вантажів та 1,9 млн. пасажирів, що становило відповідно 93,6% та 86,9% обсягів 2018р.

 Майже третина пасажирів, в основному жителів обласного центру, скористались міським електричним транспортом. Ним перевезено 29 млн. осіб, що на 8,8% менше, ніж  у 2018р.

15.05.2020

До дня науки

Кожну третю суботу травня в Україні відзначають професійне свято працівники науки.

Для успішної роботи наукових організацій велике значення має формування кадрового складу наукових співробітників. На кінець 2019р. загальна кількість працівників організацій, які здійснювали наукові дослідження і розробки в області, становила 202 особи,  з яких найбільшу питому вагу (87,2%)  склали дослідники, решта – техніки та допоміжний персонал. Поряд з тим, число виконавців з науковим ступенем  становило 107 осіб (29 докторів наук та 78 докторів філософії (кандидатів наук)).

Найбільше наукових працівників області було задіяно у виконанні науково-дослідних робіт у галузі природничих наук – 32,7%. У галузі сільськогосподарських наук – 27,7%, суспільних – 24,8% та 9,9% – технічних. 

Більше половини науковців становили жінки, з яких понад 10% мали науковий ступінь доктора наук і 42% − доктора філософії (кандидата наук).

У 2019р. загальний обсяг внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень та розробок організаціями Волині становив 9,9 млн.грн. З них майже 57% витрачено на фундаментальні наукові дослідження, які повністю профінансовано за рахунок державних коштів.

12.05.2020

Індекс споживчих цін у квітні 2020 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у квітні 2020 року становив 100,8% порівняно з березнем, за період січень–квітень 2020 року – 101,5%, у Волинській області – 100,7% та 101,2% відповідно.

_____________

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

04.05.2020

Заробітна плата волинян у березні 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у березні становила 8765 грн (в Україні – 11446 грн), що в 1,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 8,4% більше, ніж у березні 2019р. За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 раза.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж березня зменшилась на 35,0% і на 1 квітня 2020р. становила 31,3 млн.грн, що дорівнює 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за березень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,0 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному з них не виплачено в середньому по 9550 грн.

Оплата волинянами житлово-комунальних послуг

У січні–березні 2020р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги (з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії) 1203,6 млн.грн. Рівень сплати становив 98,7% до нарахованої суми.

На кінець березня волиняни заборгували 467,5 млн.грн за постачання та розподіл природного газу, 131,0 млн.грн – за постачання теплової енергії та гарячої води, 104,9 млн.грн – за постачання та розподіл електричної енергії, 45,2 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 18,5 млн.грн – за управління багатоквартирним будинком, 10,5 млн.грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.