28.02.2017

Надання послуг пошти та зв’язку в області у 2016 році

У 2016р. профільними підприємствами реалізовано телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 959,4 млн.грн, що на 5,3% більше, ніж у 2015р. Питома вага області в загальнодержавному обсязі наданих послуг пошти та зв’язку становила 1,5% (Тернопільської та Рівненської – по 1,4%, Львівської – 4,3%).

Майже дві третини доходів одержано від надання послуг мобільного зв’язку. На 1 січня 2017р. в області нараховувалося 1,3 млн. абонентів цього виду зв’язку.

За рахунок розширення мережі Інтернет (кількість користувачів на 1 січня 2017р. становила 338,2 тис.) подальшого розвитку набуває комп’ютерний зв’язок. Питома вага цього виду послуг 11,1%.

Частка доходів від фіксованого телефонного зв’язку складала 10,0%. На 1 січня 2017р. в області було в наявності 136,7 тис. абонентів даного виду зв’язку, з них 103,6 тис. – домашніх.

Підприємства поштової та кур’єрської діяльності забезпечили 9,4% доходів.

Будівельна діяльність у Луцькому районі у 2016 році

За минулий рік у районі прийнято в експлуатацію 99,5 тис.м2 загальної площі житла, що становило 108,1% до 2015р.

За обсягами введенного житла район займав перше місце серед районів і міст обласного значення. Частка збудованих у районі помешкань становила 27,3% зведених в області.

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення обсяг введеного в експлуатацію житла  становив 1557 м2 (в області – 350 м2).

Крім того, прийнято в експлуатацію дошкільний заклад, потужності з виробництва ковбасних виробів,  спирту та його похідних, будівлі офісні та торговельні, автозаправна станція, склади, приміщення для птиці, проведено освітлення вулиць тощо.

Будівельна діяльність у м.Луцьку у 2016 році

В обласному центрі прийнято в експлуатацію майже 79 тис.м2загальної площі житла, що на 13,7% більше порівняно з 2015р.

За обсягами введенного житла Луцьк займав друге місце серед районів і міст обласного значення. Частка збудованих в місті помешкань становила 21,6% зведених в області.

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення обсяг прийнятого в експлуатацію житла  становив 368 м2 (в області – 350 м2).

Крім того, прийнято в експлуатацію дошкільний заклад, стоматологічний кабінет, фізкультурно-оздоровчий центр, потужність з виробництва запчастин до транспортерів, трансформаторні підстанції, будівлі офісні та торговельні, склади, зросла протяжність мереж каналізації тощо.

27.02.2017

Зовнішня торгівля товарами у 2016 році

У 2016 році обсяг експорту товарів становив 602,3 млн.дол. США, імпорту – 1,1 млрд.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 4,7%, імпорт – зріс в 1,8 раза.

Зовнішньоторговельні операції область здійснювала із партнерами 116 країн світу, експортували товари в 92 країни, а імпортували – із 91.

Важливою складовою економічного розвитку регіону є торгівля з країнами Європейського Союзу (ЄС). До них експортовано товарів на 467,0 млн.дол. (77,5% загального обсягу), імпортовано – на 661,3 млн.дол. (59,5%). Найвагоміші експортно–імпортні операції серед країн-членів ЄС здійснювались з Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Нідерландами та Литвою.

Серед інших країн світу експортувалися товари переважно до Білорусі, Російської Федерації, Казахстану та Туреччини. Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Російської Федерації, Ізраїлю та Китаю.

Основу товарної структури експорту області складали механічні пристрої та електричне обладнання, деревина і вироби з неї, меблі, зернові культури та насіння і плоди олійних рослин. У товарній структурі імпортних надходжень значними були нафтопродукти, механічні пристрої та електричне обладнання, засоби наземного транспорту, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума.

24.02.2017

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери в області
у 2016 році

У 2016р. прийнято в експлуатацію понад 364 тис.м2 загальної площі житла, що на 10,6% більше порівняно з 2015р.

Значно зросли обсяги збудованого житла у Камінь–Каширському, Старовижівському, Рожищенському, Любешівському районах. Значною була його частка у Луцькому районі (27,3% загальнообласного обсягу), містах Луцьку ( 21,6%) та  Ковелі (12,4%). 

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення введено в експлуатацію в середньому по 350 м2 житла.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 1421 квартиру, у міських поселеннях – 1823. Середній розмір квартири становив 112 м2загальної площі, в сільській місцевості – 127 м2, у міських поселеннях – 100 м2.

Крім того, в області прийнято в експлуатацію 2 загальноосвітніх навчальних та 11 дошкільних закладів, 2 стоматологічних кабінети, фізкультурно-оздоровчий центр, спортивний зал. 

Підсумки роботи промисловості Волині у 2016 році

За підсумками 2016 року індекс промислової продукції в області становив 99,8%. Серед регіонів України за цим показником Волинь посіла 18 місце.

Зменшення промислового виробництва в області відбулось у добувній промисловості та розробленні кар’єрів, де індекс промислової продукції склав 70,8%. Підприємства переробної промисловості працювали на рівні попереднього року, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано зростання на 5,0%.

Порівняно з 2015 роком у переробній промисловості ріст виробництва спостерігався у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин та устатковання, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності, де досягнуто приросту на 25,1–11,6%.

У 2016 році підприємствами області видобуто 125 тис.т кам’яного вугілля, вироблено 9 тис.т ковбасних виробів, 27,7 тис.т борошна, 29,5 тис.т хліба та хлібобулочних виробів, 48,7 тис.шт жіночих жакетів та блейзерів, 98,1 тис.шт спідниць, 100,6 тис.шт жіночих блуз, сорочок, батників, 296,5 тис.шт чоловічих сорочок, 75,7 тис. пар взуття, 71,8 тис.шт металопластикових вікон, 12,8 млн.шт керамічної цегли, 30,6 тис.т плитки, плит з цементу або бетону, 229,3 тис.т бетонних розчинів готових для використання, 270,9 тис.шт металевих меблів для офісів, 240,4 тис.шт дерев’яних меблів для спалень, їдалень і віталень, тощо.

За минулий рік товаровиробники області відвантажили споживачам продукції, надали послуг промислового характеру на суму 22,1 млрд.грн., (з неї 32,1% – за межі України), або 21,2 тис.грн. в розрахунку на одного мешканця. у загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на виробництво харчових продуктів, напоїв, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, машинобудування та виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу, поліграфічну діяльність.

15.02.2017

Надходження аграрної продукції на переробні підприємства

На підприємства області, що займаються закупівлею та переробкою худоби та птиці у 2016 році від усіх категорій товаровиробників надійшло 108,4 тис.т худоби та птиці в живій вазі, враховуючи закуплену за межами області, давальницьку сировину та власно вирощену худобу та птицю. У тому числі закуплено 14,2 тис.т, перероблено 94,0 тис.т власно вирощеної худоби та птиці та 0,2 тис.т – на давальницьких засадах. Загальний обсяг надходжень вищий, ніж у 2015 році на 2,0%. За видами закупленої худоби та птиці 52,9% становили свині, 33,2% – птиця, 13,9% – велика рогата худоба. Серед власно вирощеного 99,3% належало птиці.

На молокопереробні підприємства надійшло 33,4 тис.т молока, що в 3,5 раза більше 2015 року. З загального обсягу 27,0 тис.т закуплено у господарствах населення, 4,8 тис.т – у сільськогосподарських підприємствах, перероблено також 1,6 тис.т власно виробленого молока.

Якщо переважаюча частина худоби (98,5%) закуповувалась у сільськогосподарських підприємствах і їх частка за рік зросла на 12,9 в.п., то молоко переважно купували у домогосподарствах. Частка господарств населення у загальному обсязі закупівель дорівнювала 84,8% проти 64,5% у 2015 році.

Середня ціна закупівлі (з урахуванням надбавок (знижок) за якість продукції, але без накладних витрат, дотацій, податку на додану вартість) великої рогатої худоби від усіх категорій господарств становила 19992,1 грн. за т (що на 6,8% менше, ніж позаторік), свиней – 24094,9 грн. за т (на 1,7% більше), птиці – 18605,4 грн. за т (на 8,7% більше). Молоко переробники закуповували за ціною 3823,7 грн. за т, що на 20,3% більше, ніж у 2015р.

07.02.2017

Підсумки роботи транспорту області у 2016 році

Автомобільним транспортом (з урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 4,9 млн.т вантажів і 80,5 млн. пасажирів, що відповідно на 32,2% більше та на 3,2% менше, ніж у 2015р. За обсягом перевезених вантажів область займала 12, пасажирів – 11 місце в країні.

В структурі вантажів, перевезених автотранспортними підприємствами, переважали продукти нафтоперероблення, добувної, харчової промисловості, сільського господарства, деревина та вироби з деревини.

Міським електротранспортом користувалось 25,9 млн. пасажирів, що на 10,5% менше, ніж у 2015р.

02.02.2017

Заробітна плата волинян у грудні 2016 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника області у грудні 2016р. становила 5151 грн (в Україні – 6475 грн), що в 3,2 раза вище мінімального її рівня та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передбачених законодавством (1600 грн). За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих виробництвом автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (10814 грн), фінансовою та страховою діяльністю (8243 грн), виробництвом меблів (8091 грн). Значно нижчими були заробітки у сферах виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, адміністративного та допоміжного обслуговування, операцій з нерухомим майном, тимчасового розміщування й організації харчування  (3018–3199 грн ). 

В цілому  на  промислових  підприємствах  середня зарплата  становила  6919 грн, у будівельних організаціях – 4712 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 4541 грн, закладах освіти – 4368 грн,  установах охорони здоров’я – 4325 грн, сільськогосподарських підприємствах – 3937 грн.

На 1 січня 2017р.  заборгованість з виплати заробітної плати становила   4,4 млн.грн.

Оплата волинянами житлово-комунальних послуг

Протягом 2016р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 867,1 млн.грн. Рівень сплати становив 99,0% до нарахованої суми (у 2015р. – 92,1%).

На кінець грудня 2016р. волиняни заборгували 121,6 млн.грн за газопостачання, 18,8 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 17,5 млн.грн – за централізоване опалення та гаряче водопостачання, 4,0 млн.грн – за вивезення побутових відходів, 2,9 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення.

Частка квартиронаймачів, які мали заборгованість три і більше місяців за газопостачання становила 28,3%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 16,7%, за вивезення побутових відходів – 12,3%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 10,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 8,9%.

01.02.2017

Підсумки аграрного року

У 2016р. товаровиробники усіх категорій одержали сільськогосподарської продукції на 6,6 млрд.грн (у постійних цінах 2010р.). Це на 2,1% більше, ніж у 2015р. За темпом виробництва Волинь розділила 16–17 місця з Черкаською областю, за обсягом виробництва в розрахунку на одного жителя посіла 13 місце в державі. Забезпечили цей приріст аграрні формування, які збільшили обсяги на 8,1%. У господарствах населення спостерігався спад виробництва на 1,5%, але вони залишилися основними виробниками сільськогосподарської продукції. Їх частка становила майже дві третини виробленого.

Виробництво продукції рослинництва більше, ніж у 2015р. на 3,6%, у тому числі в агроформуваннях – на 12,2%. Сільськогосподарські підприємства отримали більший, ніж позаторік урожай основних сільськогосподарських культур. В домогосподарствах, частка яких становила 63,9% загального обсягу, виробництво рослинницької продукції знизилось на 0,7%.

Господарства усіх категорій у 2016р. виростили понад 1,1 млн.т зерна (у вазі після доробки) та картоплі, що відповідно на 4,5% та 3,1% більше 2015р., 580,4 тис.т цукрових буряків для промислової переробки (у 1,4 раза більше), 288,8 тис. овочів (на 4,4% більше), 84,9 тис.т сої (на 21,0% більше), 47,3 тис.т ріпаку (на 44,7% менше), 37,0 тис.т плодів та ягід (на 2,2% менше).

У тваринництві вироблено продукції на рівні 2015р. У сільськогосподарських підприємствах збільшили обсяги виробництва на 3,8%. В господарствах населення, на які припало 56,8% загального обсягу, відбулося зниження на 2,7%.

Хоча домогосподарства і переважали у виробництві тваринницької продукції, слід відмітити постійне зростання частки агроформувань, у яких інтенсивно розвивалися свинарство та птахівництво. Їх питома вага у загальному обсязі тваринницької продукції становила 43,2% проти 41,6% у 2015р.

Господарства всіх категорій реалізували на забій 164,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,1% більше порівняно з 2015р., виробили 412,3 тис.т молока (на 3,0% менше) та 202,1 млн.шт яєць (на 4,2% більше).

В аграрних підприємствах приріст виробництва основних видів тваринницької продукції на 3,9–28,3% відбувся, значною мірою, завдяки високій продуктивності сільськогосподарських тварин, хоча у свинарстві і птахівництві вагомим чинником стало і зростання поголів’я. Зокрема, середній надій молока, в розрахунку на одну корову, яка була в наявності на початок року, збільшився на 14,3% і становив 5398 кг. За цим показником аграрні підприємства області посіли 12 місце в Україні. Серед лідерів господарства Локачинського (7834 кг), Володимир-Волинського (7810 кг), Луцького (7391 кг) та Горохівського (5772 кг) районів. Більше 8000 кг від корови отримали в агроформуваннях "Перлина Турії" Турійського, "Рать" та "Дружба" Луцького, "Прогрес" Володимир-Волинського, ім. Івана Франка Горохівського районів.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби та свиней зросли відповідно на 4,2% та 5,1% і становили 520 г та 495 г. Прирости великої рогатої худоби більше 700 г отримали у Локачинському та Маневицькому, понад 600 г – у Луцькому, Ратнівському та Володимир-Волинському районах. У свинарстві прирости більше 600 г за добу мали у Ківерцівському та Турійському, понад 500 г – у Маневицькому та Рожищенському районах.


Інформацію оновлено 28 Лютого 2017