31.08.2017

Заробітна плата волинян у липні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника області у липні 2017р. становила 6001 грн (в Україні – 7339 грн), що в 1,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3200 грн). За рівнем зарплати Волинь випередила Луганську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих виробництвом меблів (11125 грн), машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань (10104 грн), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (9092 грн).

Значно нижчими були заробітки працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності (3078 грн) і тимчасового розміщування й організації харчування (3313 грн).   

В цілому  на  промислових  підприємствах  середня зарплата  становила  7193 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 6797 грн, в освітніх закладах – 5675 грн, у будівельних організаціях – 5623 грн, у сільськогосподарських підприємствах – 5319 грн, в  установах охорони здоров’я – 4788 грн.   

На 1 серпня 2017р.  заборгованість з виплати заробітної плати становила   20,5 млн.грн.

Заробітки працівників Луцького району
у  ІІ кварталі 2017 року

В економіці і соціальній сфері Луцького району у ІІ кварталі 2017 року було зайнято 16,8 тис. осіб, або 9,8% штатних працівників області (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб). Їх середньомісячна номінальна заробітна плата  була найвищою серед регіонів області і становила 7360 грн, що в 2,3 раза вище рівня мінімальної зарплати, передбаченої законодавством   (3200 грн), (в області відповідно – 5682 грн  і в 1,8 раза вище).

Заробітки  лучан у ІІ кварталі 2017 року

В економіці і соціальній сфері міста  у ІІ кварталі 2017 року  було зайнято 71,9 тис. осіб, або 42,1% штатних працівників області (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.) Їх середньомісячна номінальна заробітна плата  становила 5654 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної зарплати (3200 грн). Вищі заробітки тільки у Луцькому районі (7360 грн), м.Нововолинську (6220 грн), Любомльському (6073 грн) та Ківерцівському (5824 грн) районах, в області вони дорівнювали 5682 грн.

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні
Рожищенського району

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 17,6 млн.дол. США, імпорту – 4,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт зріс на 45,8%, імпорт – майже в 3 рази.

Експортували, переважно, деревину і вироби з неї, готові продукти із зерна, жири та олії, імпортували – механічні пристрої, електричне обладнання, вироби з чорних металів.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припадало 84,8% обсягу експорту та 84,5% імпорту.

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні
Луцького району

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 144,6 млн.дол. США, імпорту – 132,7 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зросли на 7,1% та 9,8% відповідно.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами 74 країн світу.

Найбільше товарів відправили в Німеччину (43,7% загального обсягу експорту), Нідерланди (20,1%) та Польщу (19,7%), отримали – з Угорщини (67,5% загального обсягу імпорту) та Польщі (8,5%).

В товарній структурі експорту переважали електричне устаткування, меблі, насіння та плоди олійних рослин, імпорту – електричне обладнання, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, чорні метали.

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні  міста Нововолинська

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 26,1 млн.дол. США, імпорту – 40,7 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зросли на 54,4% і 30,2% відповідно.

Експортували переважно деревину і вироби з неї, меблі, електричне обладнання, частини до залізничних локомотивів, текстильний одяг. Одержували – пластмаси, полімерні матеріали, деревину і вироби з неї, транспортні засоби, механічні пристрої та електричне устаткування, недорогоцінні метали та вироби з них.

У країни Європейського Союзу експортовано товарів на 19,4 млн.дол. (74,2% загального обсягу), імпортовано – на 26,2 млн.дол. (64,3%).

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні міста Ковеля

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 9,0 млн.дол. США, імпорту – 9,1 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції зросли на 58,8% і 49,6% відповідно.

В експорті товарів переважали деревина і вироби з неї, вироби з чорних металів та міді, пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них, текстильний одяг, їстівні плоди та горіхи. Основу товарної структури імпорту складали транспортні засоби, механічні пристрої, недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та вироби.

Основними партнерами міста залишаються країни Європейського Союзу, на які припало 85,4% обсягу експорту товарів та 87,4% імпорту.

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні
міста Володимира-Волинського

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 3,4 млн.дол. США, імпорту – 2,0 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експортно-імпортні операції збільшились на 65,2% і 3,5% відповідно.

Експортували меблі, деревину і вироби з неї, механічні пристрої. В імпорті переважали надходження виробів з чорних та інших недорогоцінних металів, деревини і виробів з неї, меблів, транспортних засобів, пластмас, полімерних матеріалів.

Найбільше товарів експортовано в країни Європейського Союзу (51,9% загального обсягу) та Казахстан (20,0%), а імпортовано – з країн Євросоюзу (87,6% обсягів імпорту) та Китаю (7,7%).

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні міста Луцька

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 82,8 млн.дол. США, імпорту – 456,0 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. обсяги експортно-імпортних поставок зросли на 1,9% та в 1,6 раза відповідно.

На країни Європейського Союзу припадало 67,6% загального експорту та 48,8% імпорту товарів.

Головними партнерами в зовнішньоторговельних операціях були Німеччина та Польща, серед інших країн світу – Білорусь та Російська Федерація.

Серед експортованих за кордон товарів найвагомішими були поставки механічних пристроїв, пластмас, полімерних матеріалів, деревини і виробів з неї, насіння і плодів олійних рослин, зернових культур. В імпорті переважали надходження нафтопродуктів, транспортних засобів, механічних пристроїв, недорогоцінних металів та виробів з них.

29.08.2017

Зовнішня торгівля товарами у січні–червні 2017 року

У січні–червні обсяг експорту товарів становив 307,8 млн.дол. США, імпорту – 669,3 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. обсяги експортно-імпортних поставок зросли на 9,7% та 41,9% відповідно.

Зовнішньоторговельні операції область здійснювала із партнерами 101 країни світу, експортували товари в 78 країн, а імпортували – із 82.

На країни Європейського Союзу припадало 80,5% загального експорту та 59,4%  імпорту товарів.

Головними партнерами в зовнішньоторгівельних операціях були Німеччина, Польща, Угорщина, Нідерланди, серед інших країн світу – Білорусь та Російська Федерація.

В експорті переважали механічні пристрої та електричне обладнання, деревина і вироби з неї, меблі. Серед імпортних надходжень значними були нафтопродукти, механічні пристрої та електричне обладнання, засоби наземного транспорту.

Надання послуг пошти та зв’язку в області
у січні–червні 2017 року

У січні–червні 2017р. профільними підприємствами реалізовано телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 474,2 млн.грн, що на 8,8% менше, ніж у січні–червні 2016р. Питома вага області в загальнодержавному обсязі наданих послуг пошти та зв’язку становила 1,5% (Тернопільської – 1,3%, Рівненської – 1,4%, Львівської – 4,8%).

Майже дві третини доходів одержано від надання послуг мобільного зв’язку. На 1 липня 2017р. в області нараховувалося 1,3 млн. абонентів цього виду зв’язку.

За рахунок розширення мережі Інтернет (кількість користувачів на 1 липня 2017р. становила 345,6 тис.) подальшого розвитку набуває комп’ютерний зв’язок. Питома вага цього виду послуг 13,1%.

Частка доходів від фіксованого телефонного зв’язку складала 10,1%. На 1 липня 2017р. в області було в наявності 125,8 тис. абонентів даного виду зв’язку, з них 93,8 тис. – домашніх.

Підприємства поштової та кур’єрської діяльності забезпечили 5,4% доходів.

28.08.2017

Наш край люблять лелеки

За 6 місяців 2017р. "щедрий лелека" приніс родинам Ківерцівського району 455 немовлят, з яких 229 хлопчиків та 226 дівчаток. Відразу двійнею поповнились 5 родин, в трьох з  них вже виховувалось 3 і більше дітей.

На кожні 1000 жителів народилось в середньому по 14,4 дітей. За рівнем народжуваності район посів друге місце після Луцького району.

Серед народжених більше третини – другі за порядком народження діти, дещо менше (31%) – первістки.  Ще 80 немовлят народилось у багатодітних сім’ях, 3 з них були дев’ятими і 8 – десятими дітьми в родині.

Найбільше малюків (33%) з’явилось на світ у жінок віком 25–29 років, майже 30% новонароджених припало на 20–24-річних мам, 18% – на 30–34-річних. Молодими матерями (віком до 20 років) народжено 22 дитини (5%), а жінками у віці 40 років і старшими – 8 (2%). Середній вік матері при народженні дитини становив 27 років.

Більшість народжених малюків ростуть і виховуються у повних сім’ях. Однак, кожна сьома дитина народилася в одинокої матері або в батьків, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі.

З Днем народження, малята!

За 6 місяців 2017р. "щедрий лелека" приніс родинам Ратнівського району 334 малюки, з яких 178 хлопчиків та 156 дівчаток. Відразу двійнею поповнились 5 родин, у двох з  них вже виховувалось 3 і більше дітей.

На кожні 1000 жителів народилось в середньому по 12,9 дітей. За рівнем народжуваності  район розділив п’яте місце з  Маневицьким районом.

Серед народжених 37% – первістки, 29% – другі за порядком народження діти.  Ще 54 немовляти народилось у багатодітних сім’ях, одне з них стало дев’ятою і двоє – десятими дітьми в родині.

Найбільше малюків (34%) з’явилось на світ у жінок віком 20–24 роки, майже 31% новонароджених припало на 25–29-річних мам, 19% – на 30–34-річних. Молодими матерями (віком до 20 років) народжено 18 дітей (5%), а жінками у віці 40 років і старшими  – 11 (3%). Середній вік матері при народженні дитини становив 27 років.

Більшість народжених малюків ростуть і виховуються у повних сім’ях. Однак, 4,5% дітей народилося в одиноких матерів або в батьків, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі.

02.08.2017

Оплата волинянами житлово-комунальних послуг

У січні–червні 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років, 644,4 млн.грн. Рівень  сплати становив 86,5% до нарахованої суми.

На кінець червня волиняни заборгували 282,3 млн.грн за газопостачання, 22,6 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 20,7 млн.грн – за централізоване опалення та гаряче водопостачання, 11,7 млн.грн – за централізоване водопостачання та водовідведення, 4,9 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

Частка квартиронаймачів, які мали заборгованість три і більше місяців за газопостачання становила 22,9%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 20,7%, за вивезення побутових відходів – 14,8%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 10,7%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,6%.

Заробітна плата волинян у червні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника області у червні 2017р. становила 6145 грн (в Україні – 7360 грн), що в 1,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3200 грн). За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Луганську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Традиційною для економіки залишається галузева диференціація                                                      заробітної плати. Найвищою вона була у працівників сфер виробництва  меблів (10058 грн), машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань       (9920 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (8946 грн), виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (8559 грн), фінансової та страхової діяльності (8064 грн).

Значно нижчими були заробітки працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності (3099 грн) і тимчасового розміщування й організації харчування (3345 грн).   

В цілому  на  промислових  підприємствах  середня зарплата  становила  6981 грн, в освітніх закладах – 6712 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту –     6033 грн, у будівельних організаціях – 5543 грн, на сільськогосподарських підприємствах – 5043 грн, в  установах охорони здоров’я – 4954 грн.   

На 1 липня 2017р.  заборгованість з виплати заробітної плати становила   19,5 млн.грн.


Інформацію оновлено 31 Серпня 2017