Анкетне опитування респондентів
з метою оптимізації співпраці
Головного управління статистики з респондентами

Головним управлінням статистики у Волинській області у березні 2017 року проведене анкетне опитування респондентів з метою оптимізації співпраці з ними. Всього отримано та опрацьовано 28 анкет.

Анкета у паперовому вигляді надавалась респондентам під час подання ними статистичної та фінансової звітності. В електронному вигляді анкета розміщувалась на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Волинській області.

В основному, свою думку висловили головні бухгалтери та працівники підприємств (82,1%).

Для інформування респондентів про проведення державних статистичних спостережень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики розміщено розділ «Інформація для респондентів», в якому передбачено сервіс, що дає можливість за ідентифікаційним кодом суб’єкта  господарювання (ЄДРПОУ) отримати інформацію про необхідність подання звітності до органів державної статистики, терміни, перелік та бланки форм.

Як показали результати опитування, інформацію щодо участі у державних статистичних спостереженнях респонденти отримують переважно з веб-сайту. За результатами анкетування, серед опитаних більше половини користуються веб-сайтом періодично.

У відповідності до розподілу функціональних повноважень за процесно-орієнтовним методом в Головному управлінні статистики у Волинській області збір статистичної та фінансової звітності здійснюється за принципом «Єдиного вікна». Однак, 50,0% респондентів оцінили зручність подання звітності таким чином, 46,4% – вважають, що краще подавати звіти системою електронної звітності.

Можливістю подавати форми державних статистичних спостережень системою електронної звітності користується 53,6% опитаних респондентів. Майже 54% вказали, що однією з причин не подання звітності в електронному вигляді є відсутність коштів на придбання відповідного програмного забезпечення.

В цілому, результати анкетного опитування показали, що 57,1% респондентів повністю задовольняє взаємодія «працівник органів державної статистики–респондент», що свідчить про наявність діючої системи зворотного зв‘язку з респондентами.

В подальшому робота органів державної статистики Волинської області передбачає продовження побудови партнерських відносин, здійснення заходів, спрямованих на зменшення звітного навантаження на респондентів, продовження робіт з удосконалення процедур збирання  державних статистичних спостережень.

Щиро дякуємо всім респондентам, які взяли участь в анкетному опитуванні.

 

Інформацію оновлено 03 Квітня 2017