Статистика, можливо, знає все,
але її знають не всі.

А. Самойленко

Статистика для студентів: історія статистики, теоретичні основи та практичне застосування даних
Діяльність органів державної статистики сьогодні та їх реформування
Статистичні дані – основа для наукових досліджень
Органи державної статистики: організація та принципи діяльності
Підписання договору про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом та Головним управлінням статистики у Волинській області
Статистика та її роль в економічному житті країни
Основні метологічні принципи формування показників зі статистики туризму
Іміджеві статистичні публікації. Всеукраїнський перепис населення 2023
Статистика населення: методологія, розрахунки, поширення
Основні показники економічної статистики для користувачів
Новий адміністративно-територіальний устрій у розрахунках чисельності наявного населення
Підписання договору про співпрацю між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Головним управлінням статистики у Волинській області
Методика розрахунку показників зі статистики цін та порядок їх поширення
Зміни в організації та проведенні державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати»
Історія  та розвиток Волинської статистики. Презентація статистичних публікацій
Від рахівниці до комп’ютера. Історія становлення статистики на Волині
Сучасний підхід до опрацювання інформації в органах державної статистики
Розвиток статистики на Волині: минуле і сьогодення
Методологічні засади проведення статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін
Статистика сільського господарства для користувачів
Інформаційні потреби користувачів статистичної інформації щодо природного руху населення
Основні методологічні принципи формування показників в ґендерному аспекті
Діяльність органів державної статистики: від збирання звітів до підготовки публікацій та поширення інформації
Формування статистичної грамотності учнів
Основні показники статистики промисловості
Роль статистики в сучасному суспільстві та використання статистичної інформації
Основні методологічні принципи формування показників зі статистики праці
Презентація статистичних видань із структурної статистики
Статистика зовнішньої торгівлі для користувачів статистичної інформаці
Вибіркові обстеження населення (домогосподарств): види, мета, напрями використання результатів обстежень
Статистика сьогодні і завтра
Соціально-економічні та політико-правові засади підвищення рівня соціального розвитку регіону
Соціально-економічне життя Волині
Показники системи національних рахунків для користувачів статистичної інформації
Статистика освіти в соціально-демографічному вимірі
Статистичний облік, як особлива галузь практичної діяльності державної статистики
Розрахунки (оцінки) чисельності населення, основні методики та підходи
Статистика Волині сьогодні
Економічна освіта: від школи знань до школи компетентностей
Основні принципи та засади діяльності органів державної статистики
Статистика в сучасному світі: від теорії до практичного застосування