Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2013 рік

(тис.грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість1
477598,4
12155513,3
3,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–86624,7
539144,2
–16,1
Переробна промисловість
626788,6
9659227,8
6,5
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
196391,1
3792957,9
5,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13246,0
147591,1
9,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
98733,6
1796053,6
5,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
3262,2
73853,8
4,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
17121,1
662482,2
2,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
5155,1
380973,1
1,4
машинобудування
162925,0
1585487,1
10,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
–1709,4
43903,5
–3,9
виробництво електричного устатковання
–918,6
101330,5
–0,9
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
67919,1
749723,8
9,1
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
97633,9
690529,3
14,1
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
130178,5
1155710,0
11,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–38469,8
1782475,0
–2,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–24095,7
174666,3
–13,8

1Дані з урахуванням зміни основного виду економічної діяльності у 2013 році.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».