Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2013 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2013 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати підприємств до оподаткування у містах та районах за 2013 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2013 рік (за КВЕД-2010)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2013 рік
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2013 рік
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2013 рік