Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

  Всього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Всього1
106272
22262
20,9
52814
49,7
31196
29,4
11032
10,4
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12657
8197
64,8
4460
35,2
1649
13,0
промисловість
42909
9180
21,4
27336
63,7
6393
14,9
1310
3,1
будівництво
6042
3131
51,8
2911
48,2
976
16,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26948
13082
48,5
5926
22,0
7940
29,5
3422
12,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5865
3878
66,1
1987
33,9
623
10,6
тимчасове розміщування й організація харчування
1701
653
38,4
1048
61,6
316
18,6
інформація та телекомунікації
800
2
2
2
2
288
36,0
фінансова та страхова діяльність
128
128
100,0
75
58,6
операції з нерухомим майном
3544
1496
42,2
2048
57,8
1030
29,1
професійна, наукова та технічна діяльність
1810
378
20,9
1432
79,1
706
39,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2636
1418
53,8
1218
46,2
294
11,2
освіта
222
2
2
2
2
35
15,8
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
319
319
100,0
103
32,3
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
301
2
2
2
2
38
12,6
надання інших видів послуг
390
390
100,0
167
42,8

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".