Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

  Всього, одиниць У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Всього1
5511
11
0,2
312
5,7
5188
94,1
4297
78,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
1013
70
6,9
943
93,1
824
81,3
промисловість
746
7
0,9
97
13,0
642
86,1
442
59,2
будівництво
428
24
5,6
404
94,4
320
74,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1629
4
0,2
55
3,4
1570
96,4
1345
82,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
278
17
6,1
261
93,9
203
73,0
тимчасове розміщування й організація харчування
126
7
5,6
119
94,4
86
68,3
інформація та телекомунікації
121
2
1,7
119
98,3
99
81,8
фінансова та страхова діяльність
38
38
100,0
35
92,1
операції з нерухомим майном
458
20
4,4
438
95,6
388
84,7
професійна, наукова та технічна діяльність
349
8
2,3
341
97,7
304
87,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
175
10
5,7
165
94,3
131
74,9
освіта
25
1
4,0
24
96,0
21
84,0
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
34
34
100,0
24
70,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
19
1
5,3
18
94,7
15
78,9
надання інших видів послуг
72
72
100,0
60
83,3

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.