Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2013 році

  Всього, тис.грн. У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Всього1
56305542,6
25928709,0
46,1
22082526,2
39,2
8294307,4
14,7
2701138,2
4,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
2428378,1
1732974,4
71,4
695403,7
28,6
222671,0
9,2
промисловість
11444890,6
4846576,9
42,3
5560038,9
48,6
1038274,8
9,1
163767,6
1,4
будівництво
966786,1
608433,3
62,9
358352,8
37,1
110238,2
11,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
34753229,2
21082132,1
60,7
8668303,9
24,9
5002793,2
14,4
1739837,3
5,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
871631,5
508196,5
58,3
363435,0
41,7
116402,2
13,4
тимчасове розміщування й організація харчування
123000,8
61713,2
50,2
61287,6
49,8
14816,1
12,0
інформація та телекомунікації
83527,8
2
2
2
2
32239,9
38,6
фінансова та страхова діяльність
10169,0
10169,0
100,0
9142,6
89,9
операції з нерухомим майном
1162944,6
743784,6
64,0
419160,0
36,0
190767,5
16,4
професійна, наукова та технічна діяльність
4219282,8
4113716,6
97,5
105566,2
2,5
49216,9
1,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
181548,2
70082,5
38,6
111465,7
61,4
28065,4
15,5
освіта
8124,2
2
2
2
2
1629,3
20,1
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
17700,2
17700,2
100,0
4402,3
24,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
15544,7
2
2
2
2
9342,3
60,1
надання інших видів послуг
18784,8
18784,8
100,0
8599,6
45,8

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".