Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

  Всього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Всього1
108208
22264
20,6
52855
48,8
33089
30,6
11887
11,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
13356
8219
61,5
5137
38,5
1946
14,6
промисловість
43122
9181
21,3
27338
63,4
6603
15,3
1361
3,2
будівництво
6141
3136
51,1
3005
48,9
1019
16,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
27397
13083
47,8
5930
21,6
8384
30,6
3608
13,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5909
3881
65,7
2028
34,3
640
10,8
тимчасове розміщування й організація харчування
1728
653
37,8
1075
62,2
324
18,8
інформація та телекомунікації
833
2
2
2
2
307
36,9
фінансова та страхова діяльність
139
139
100,0
85
61,2
операції з нерухомим майном
3704
1496
40,4
2208
59,6
1116
30,1
професійна, наукова та технічна діяльність
1891
378
20,0
1513
80,0
763
40,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2710
1421
52,4
1289
47,6
344
12,7
освіта
234
2
2
2
2
46
19,7
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
326
326
100,0
107
32,8
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
306
2
2
2
2
41
13,4
надання інших видів послуг
412
412
100,0
180
43,7

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013 році.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".