Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2015 рік

(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість1
1370692,7
21537919,9
6,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–157021,8
434482,3
–36,1
Переробна промисловість
1594711,4
18516341,0
8,6
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
308002,7
6509416,1
4,7
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
20706,0
304220,5
6,8
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
202784,2
4329615,3
4,7
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2
2
2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
71331,2
1345407,5
5,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
19947,7
594366,1
3,4
машинобудування
868584,5
2902253,6
29,9
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
2
2
2
виробництво електричного устатковання
2
2
2
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
411751,0
1190643,7
34,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
448906,7
1581881,4
28,4
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
82604,1
2324621,7
3,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–49679,6
2358808,6
–2,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–17317,3
228288,0
–7,6

1 Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2016