Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2015 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати підприємств до оподаткування у містах та районах за 2015 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2015 рік (за КВЕД-2010)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2015 рік
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2015 рік
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2015 рік