Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2015 році

  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
99250
9043
9,1
61254
61,7
28953
29,2
11981
12,1
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12782
8691
68,0
4091
32,0
1987
15,5
промисловість
42292
4486
10,6
32112
75,9
5694
13,5
1368
3,2
будівництво
5140
2701
52,5
2439
47,5
976
19,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
21337
4557
21,4
9889
46,3
6891
32,3
3496
16,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5529
3480
62,9
2049
37,1
793
14,3
тимчасове розміщування й організація харчування
1240
302
24,4
938
75,6
360
29,0
інформація та телекомунікації
791
791
100,0
363
45,9
фінансова та страхова діяльність
150
150
100,0
89
59,3
операції з нерухомим майном
3601
1285
35,7
2316
64,3
1147
31,9
професійна, наукова та технічна діяльність
1950
354
18,2
1596
81,8
740
37,9
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2848
1732
60,8
1116
39,2
299
10,5
освіта
136
2
2
2
2
47
34,6
охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

805
419
52,0
386
48,0
118
14,7
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
297
2
2
2
2
31
10,4
надання інших видів послуг
352
2
2
2
2
167
47,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2016