Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

  Усього, одиниць У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
од у % до загального показника відповідного виду діяльності од у % до загального показника відповідного виду діяльності од у % до загального показника відповідного виду діяльності од у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
5600
7
0,1
288
5,2
5305
94,7
4509
80,5

у тому числі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
1016
62
6,1
954
93,9
852
83,9
промисловість
727
4
0,5
100
13,8
623
85,7
448
61,6
будівництво
415
19
4,6
396
95,4
331
79,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1610
3
0,2
52
3,2
1555
96,6
1363
84,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
307
17
5,5
290
94,5
233
75,9
тимчасове розміщування й організація харчування
125
3
2,4
122
97,6
100
80,0
інформація та телекомунікації
137
137
100,0
113
82,5
фінансова та страхова діяльність
45
45
100,0
42
93,3
операції з нерухомим майном
522
15
2,9
507
97,1
449
86,0
професійна, наукова та технічна діяльність
363
4
1,1
359
98,9
323
89,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
173
10
5,8
163
94,2
129
74,6
освіта
27
1
3,7
26
96,3
24
88,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
41
3
7,3
38
92,7
26
63,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
18
1
5,6
17
94,4
13
72,2
надання інших видів послуг
74
1
1,4
73
98,6
63
85,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2016