Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2015 році

  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності осіб у % до загального показника відповідного виду діяльності
Усього1
97138
9043
9,3
61221
63,0
26874
27,7
10009
10,3
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сільське, лісове та рибне господарство
12092
8682
71,8
3410
28,2
1317
10,9
промисловість
42127
4486
10,7
32109
76,2
5532
13,1
1228
2,9
будівництво
5006
2699
53,9
2307
46,1
849
17,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
20802
4557
21,9
9878
47,5
6367
30,6
2990
14,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
5397
3479
64,5
1918
35,5
674
12,5
тимчасове розміщування й організація харчування
1203
300
24,9
903
75,1
330
27,4
інформація та телекомунікації
732
732
100,0
310
42,3
фінансова та страхова діяльність
143
143
100,0
82
57,3
операції з нерухомим майном
3447
1285
37,3
2162
62,7
1004
29,1
професійна, наукова та технічна діяльність
1872
354
18,9
1518
81,1
668
35,7
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2781
1728
62,1
1053
37,9
237
8,5
освіта
117
2
2
2
2
29
24,8
охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

791
419
53,0
372
47,0
112
14,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
293
2
2
2
2
27
9,2
надання інших видів послуг
335
2
2
2
2
152
45,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2016