Фінансові результати підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за 2015 рік

(тис.грн)
  Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Промисловість1
298651,6
72,1
1597442,8
27,9
1298791,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–152078,3
68,0
11330,4
32,0
163408,7
Переробна промисловість
512055,9
73,8
1570322,6
26,2
1058266,7
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
122823,2
75,7
319557,5
24,3
196734,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
16761,8
70,0
23106,8
30,0
6345,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–517828,2
76,2
221897,3
23,8
739725,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2
2
2
2
2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
58258,5
75,9
81396,0
24,1
23137,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
13280,9
70,8
31404,6
29,2
18123,7
машинобудування
745558,1
73,0
755004,6
27,0
9446,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
2
2
2
2
2
виробництво електричного устатковання
2
2
2
2
2
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
410167,2
84,2
410787,9
15,8
620,7
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
337911,7
66,7
339728,8
33,3
1817,1
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
56159,4
72,4
111336,8
27,6
55177,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–52244,9
62,5
13544,8
37,5
65789,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–9081,1
60,0
2245,0
40,0
11326,1

1 Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 20 Жовтня 2016