Фінансові результати підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності
за 2010 рік1

(тис.грн.)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Всього2
307904,1
56,8
1597050,9
43,2
1289146,8
сільське, лісове та рибне господарство
138740,0
59,1
187760,3
40,9
49020,3
промисловість
166812,9
54,1
504904,4
45,9
338091,5
будівництво
–37868,5
53,7
19292,4
46,3
57160,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
177609,0
60,6
738194,7
39,4
560585,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
–22727,0
57,1
14550,6
42,9
37277,6
тимчасове розміщування й організація харчування
–6341,7
54,0
1714,6
46,0
8056,3
інформація та телекомунікації
3344,6
67,6
5985,0
32,4
2640,4
фінансова та страхова діяльність
54418,9
48,9
65255,0
51,1
10836,1
операції з нерухомим майном
–159217,3
44,9
29800,8
55,1
189018,1
професійна, наукова та технічна діяльність
4828,1
58,1
16239,5
41,9
11411,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–10712,0
50,0
11455,4
50,0
22167,4
освіта
235,7
79,2
413,3
20,8
177,6
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
–36,6
61,1
684,4
38,9
721,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
–847,0
68,7
110,4
31,3
957,4
надання інших видів послуг
–335,0
56,3
690,1
43,7
1025,1

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.