Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2010 році (за КВЕД-2010)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2010 році (за КВЕД-2010)
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2010 році (за КВЕД-2010)
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2010 році (за КВЕД-2010)
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати підприємств до оподаткування у містах та районах за 2010 рік (за КВЕД-2010)
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2010 рік (за КВЕД-2010)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2005)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2005)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2010)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2010)
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2005)
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2010 рік (за КВЕД-2010)